fbpx 11. Структуриране и оптимизиране на документация, съгласно изискванията на ЗПУО. Форми на анализ и отчет. Структуриране на доказателствен материал. Измерване. Самооценка. Атестация. | Образователни инструменти.

11. Структуриране и оптимизиране на документация, съгласно изискванията на ЗПУО. Форми на анализ и отчет. Структуриране на доказателствен материал. Измерване. Самооценка. Атестация.

Обучение с присъждане на сертификат
Обучението е практически насочено за изготвяне на портфолио на образователна институция, портфолио на директор, портфолио педагог, портфолио дете/ученик, по специфика 
В обучението са внедрени съвременни техники за преподаване.

Програмата разглежда: 

  • Модул 1: Внедряване на система за намаляване на административната тежест;
  • Модул 2: Изисквания за документация гарантираща качествен образователен процес и устойчив растеж;
  • Модул 3: Оптимизация на документи; Форми за набиране и съхранение на достатъчен доказателствен материал при провеждане на атестация;
  • Модул 4: Форми за измерване, оценка, самооценка, отчет и анализ. Изисквания към портфолио на образователна институция, портфолио на директор, портфолио педагог, портфолио дете/ученик, по специфика, съобразно ЗУПО.
  • Модул 5: Процеси. Параметри. Документи. Анкети.
  • Модул 6: Констативни протоколи. Контрол. Kонтролни точки. Изисквания.
  • Модул 7: Анализ. Доклад. Мерки;
  • Модул 8: Развитие. Устойчивост. Наблюдение и преглед на средата. Форми по обезпечаване на атестацията.

Можете да заявите всеки един от модулите като отделно обучение, но то ще приключва с издаването на сертификат. 
За кого е предназначено обучението
- Педагози;
- Комисия по качеството ( работна група); 
- Управленски и административен състав на учебното заведение;
- Центрове за подкрепа на личностното развитие.

Заявка за обучението може да изтеглите от тук . След попълване, я изпратете на адрес: info@eduset.net или hristova@eduset.net
При изпращане на заявка, моля оставете Ваши координати за обратна връзка.

Сходни обучения