fbpx 13.Комуникационна политика-Част 2. Pолята на учителя, при управление на негативни влияния и въздействия върху образователните политики, до степен на съответствие на резултатите. Модели за изграждане на устойчиви партньорства със заинтересовани страни. | Образователни инструменти.

13.Комуникационна политика-Част 2. Pолята на учителя, при управление на негативни влияния и въздействия върху образователните политики, до степен на съответствие на резултатите. Модели за изграждане на устойчиви партньорства със заинтересовани страни.

Обучение с присъждане на сертификат

Комуникационна политика.
"Pолята на учителя, при управление на негативни влияния и въздействия върху образователните политики, до степен на съответствие на резултатите. Модели за изграждане на устойчиви партньорства със заинтересовани страни. Документи. Атестация. "
е тема, разглеждаща структурирането и техниките за обръщане на нагласи от отрицателни към положителни с цел устойчив растеж и гарантиране на положителни резултати при измерване на удовлетвореност на заинтересовани страни.

Обучението е практически насочено и е разработено с цел сами да успеете да разработите Комуникационна политика, да изберете правилния подход за въздействие и да изградите устойчиви комуникационни канали..  
В обучението са внедрени съвременни техники за преподаване.
Влияния върху периферни звена и местна общност; Създаване на инструменти за измерване на удовлетвореност на заинтересовани страни; Анкети. Диагностика и анализ.
Програмата разглежда: 

  • Модул 1: Структура на Комуникационната политика; 
  • Модул 2:Техниките за работа със заинтересовани страни и създаване на ефективни комуникационни канали, изградени в среда на доверие, взаимопомощ, сътрудничество, подкрепа; 
  • Модул 3: Техники за изграждане на устойчиви партньорства; Ефективност при изпълнение на политики. Изработка на план, график, анализ, отчет и мерки по Комуникационна политика;
  • Модул 4: Изисквания към документация в съответствие със ЗПУО; Техники за изграждане на положителната комуникация между педагозите и външни звена, пречупване на негативни нагласи и създаване на среда на доверие, взаимопомощ, сътрудничество и подкрепа;
  • Модул 5: Хигиена на взаимоотношенията;Техники за създаване на положителни емоционални провокатори; Изграждане на последователи;
  • Модул 6: Превенция - изграждане на взаимоотношения, на база развитие на социална и емоционална интелигентност;
  • Модул 7: Използване на интернет като начин на комуникация; Изграждане на имидж;
  • Модул 8: Влияния върху периферни звена и местна общност; Създаване на инструменти за измерване на удовлетвореност на заинтересовани страни; Анкети. Диагностика и анализ.

Можете да заявите всеки един от модулите като отделно обучение. 
За кого е предназначено обучението
- Педагози;
- Комисия по качеството ( работна група); 
- Управленски и административен състав на учебното заведение;
- Центрове за подкрепа на личностното развитие.

Заявка за обучението може да изтеглите от тук . След попълване, я изпратете на адрес: info@eduset.net или hristova@eduset.net
При изпращане на заявка, моля оставете Ваши координати за обратна връзка.

Сходни обучения