fbpx 2. Управление на риск и динамична среда в съответствие със системата по качество. Управление на криза. Управление на промяна. | Образователни инструменти.

2. Управление на риск и динамична среда в съответствие със системата по качество. Управление на криза. Управление на промяна.

Обучение с присъждане на сертификат.
В обучението са внедрени съвременни техники за преподаване като програмата разглежда: 

 • Модул 1: Техники за идентификация на рискови звена и уязвими групи;
 • Модул 2: Управление на динамична среда;
 • Модул 3: Градация на риска;
 • Модул 3: Контрол над рискова критична маса;
 • Модул 3: Идентификация на звена провокиращи насилие, реакция;
 • Модул 4: Документи в съответствие с изискванията на системата по качество, информационни бази, етапи на работа;
 • Модул 4: Избор на скала за оценка на риска, индикативни рамки;
 • Модул 4: Законова рамка;
 • Модул 5: Управление на емоционалните състояния;
 • Модул 5: Развиване на разузнавателни компетенции в учителите;
 • Модул 6: Техники за овладяване и интегриране на рискови групи;
 • Модул 7: Оценка на риска;
 • Модул 7: Противодействие, превенция;
 • Модул 7: Техники за пречупване на нагласи;
 • Модул 8: Управление на кризи и промени;
 • Модул 8: Звена подпомагащи работата с рискови групи.

Можете да заявите всеки един от модулите, като отделно обучение. 

За кого е предназначено обучението
- Педагози;
- Комисия по качеството ( работна група); 
- Управленски и административен състав на образователната институция;
- Центрове за подкрепа на личностното развитие.

Заявка за обучението може да изтеглите от тук . След попълване, я изпратете на адрес: info@eduset.net или hristova@eduset.net
При изпращане на заявка, моля оставете Ваши координати за обратна връзка.