fbpx 8. Teхники за формиране на авторитет на преподавателите, институцията и образователните политики. Методи за пречупване на негативни влияния. Мотивация. Измерване. Документи. Атестация. | Образователни инструменти.

8. Teхники за формиране на авторитет на преподавателите, институцията и образователните политики. Методи за пречупване на негативни влияния. Мотивация. Измерване. Документи. Атестация.

Обучение с присъждане на сертификат.
Обучението е практически насочено.  
В обучението са внедрени съвременни техники за преподаване.

Програмата разглежда: 

  • Модул 1: Етапи за изграждане на имидж;  Методи за пречупване на негативни нагласи;
  • Модул 2: Създаване на авторитет на педагозите и образователната институция;
  • Модул 3: Контрол над рискова критична маса, видове емоционални провокатори, мотивация на заинтересованите страни за подпомагане на обучаемите в усвояването на знания в динамика. Мотивация на педагози, родители и местна общност. Управление в динамична среда. Видове динамика;
  • Модул 4: Техники за оценка и анализ на среда, необходимости;
  • Модул 5: Идентификация на рискови параметри влияещи върху авторитета на институцията и преподавателите;
  • Модул 6: Обезпечаване на положителни нагласи;. Методи за въздействие;
  • Модул 7: Процеси за осъществяване на обща подкрепа. Техники за мотивация и справяне с "проблемни" звена,  отпадане от училищна среда; Инструменти за оценка; Техники за създаване на устойчива позитивна среда. Форми  по обезпечаване на атестацията;
  • Модул 8: Форми за обезпечаване на атестацията, по работата със заинтересованите страни и позициониране на институцията в обществото и местната общност.

Можете да заявите всеки един от модулите, като отделно обучение,. 
За кого е предназначено обучението
- Педагози;
- Комисия по качеството ( работна група); 
- Управленски и административен състав на учебното заведение;
- Центрове за подкрепа на личностното развитие.

Заявка за обучението може да изтеглите от тук . След попълване, я изпратете на адрес: info@eduset.net или hristova@eduset.net
При изпращане на заявка, моля оставете Ваши координати за обратна връзка.

Сходни обучения