Техники за работа с талантливи деца и ученици. Изграждане на социална и емоционална интелигентност.

Програма одобрена със заповед № РД 09-171 / 02.02.2018 на Министъра на образованието и науката.

Обучението е насочено към подпомагане на педагозите при работата им с талантливи деца и ученици и методите за работа при изграждане на социална и емоционална интелигентност.

В обучението са внедрени съвременни техники за преподаване като програмата разглежда: 

  • Техники за изграждане на динамична и позитивна среда, видове динамика и модели в институционална среда;
  • Оценка и анализ на среда, необходимости;
  • Видове динамика и ефективни техники за обезпечаване на положителни нагласи;
  • Оценка на рискови фактори;
  • Прилагане на иновативни техники за мотивация, изграждане на  социална и емоционална интелигентност;
  • Идентификация на личностен потенциал;
  • Методи за въздействие в и извън училищната система;
  • Техники за справяне с негативни влияния.
  • Изграждане на умения спомагащи социално, емоционално и кариерно израстване.
  • Инструменти за оценка на напредъка.

За кого е предназначено обучението
- Педагози;
- Комисия по качеството ( работна група); ; 
- Управленски и административен състав на учебното заведение;
- Центрове за подкрепа на личностното развитие.

Продължителност: 16 часа

Заявка за обучение можете да направите на адрес: info@eduset.net 

При заявка, моля оставете Ваши координати за обратна връзка.