fbpx Конкурс "Наставничество. Приемственост. Устойчиво развитие" 2019/2020г. | Образователни инструменти.

Конкурс "Наставничество. Приемственост. Устойчиво развитие" 2019/2020г.

 
Искрено вярваме, че идентификацията на проблемите е в основата на бъдещите решения. Това ще доведе до подобряване на качеството в образованието. За 2019/2020 година, научно -изследователското звено, към Фондация „Качество в образованието“, обявява конкурс под надслов: "Наставничество. Приемственост. Устойчиво развитие".
 
ЦЕЛ: Целта на конкурса е учители и директори на образователни институции, да идентифицират проблеми в образованието, да споделят своя опит при работа в специфична и/или рискова среда, да идентифицират реалните негативни влияния върху качеството в българското образование и да дадат насоки за работа на млади учители и млади директори. Всеки участник ще може да подпомогне работата на колеги с предложения и решения по казуси, ще бъде част от промяната на обществото, на бъдещето, ще се определят ползите, негативните влияния и спецификата при управление. Ще успеем да подпомогнем работата на колегията, в моменти на затруднение.
 
Стремим се да покажем реалното състояние на системата и адекватно да търсим инструменти за подобряване на качеството. Голяма част от колегията умишлено прикрива своите проблеми, за да не бъде подложено на натиск. Това измества решенията от проблематиката и създава предпоставка за неприложимост на определени наредби, изисквания, правила и политики.
 
Бихме се радвали тези инструменти да бъдат ориентирани в подкрепа на младите колеги и начинаещите директори. Надяваме се, това да осигури правото на децата да учат при най – добрите учители и в качествена образователна среда.
 
ОРГАНИЗАТОР: Конкурсът "Наставничество. Приемственост. Устойчиво развитие", за 2019г., се организира от Институт по качество в образованието, към Фондация „Качество в образованието“ и Фондация "Европейски център за иновации, образование, наука и култура" и се управлява от Фондация "Качество в образованието". Инициативата е регистрирана като естествено продължение на идеята за подобряване качеството на образователния процес, в частност дейностите свързани с  „Подобряване условията на труд в образователна среда“ и „Подпомагане на деца в риск“, които имат за цел да подпомогнат и улеснят педагозите при работата им с жени и/или деца подложени на тормоз, живеещи в насилие.
Подробности за конкурса можете да видите в страницата Образователни инструменти.