fbpx Очаквайте през 2019г. | Образователни инструменти.

Очаквайте през 2019г.

        

Уважаеми Колеги,

         Последните дни не малко колеги се обадиха, да ме питат как да се справят с предстоящата атестация, кои са новите обучителни панели предвидени за 2019г., ще има ли още промени, ще има ли възможност нашия екип да организира персонални консултации. Питате дали ще има нов конкурс, свързан с представяне на инструменти за рискови и уязвими групи и какви ще са новите инициативи. Благодаря на всички за проявения интерес. Скоро ще обявим подробен график (по месеци и дати) на събитията, обученията, темите и проектите. Може би ще настъпят промени в работния график, но за сега мога да кажа, че ще продължим да работим усилено по внедряване на системата по качество в образователните институции и да създаваме общност, която да внедрява модели на обучение, които да изграждат в децата не само знания, но и умения.  ,

         
Хората, които са работили с нас знаят, че сме различна по тип организация и изключително държим, обучителните модули и предоставените материали да бъдат полезни, да имат практическа насоченост, изградените документи да са оптимизирани така, че да не натоварват с допълнителна бумащина учители и директори. Не се рекламираме агресивно. Писмата, които получавате от нас, са свързани с насоки по системата по качество. Не търсим клиенти. За нас ще чуете от приятел. Можете да ни намерите само ако някой ни е препоръчал. Ние създаваме общност. Общност, която да работи с желание, която осъзнава важността на това да има експертизата и иска да покаже, че неговата образователна институция разполага с уникални учители и развиващи се деца.

Освен обученията, тази година ще продължим да даваме консултации по системи по качеството, ще продължим да работим с доброволци, ще осъществяваме проекти в различни направления. Факт е, че натоварването върху екипа се увеличи. По тази причина не винаги успяваме да реагираме веднага на поставена от Вас задача. Винаги сме се стремили всичко, което правим, да е на изключително високо ниво и предлаганите методи за работа да са ефективни, системата по качество да е приложима, с оптимизирана документация, обученията да гарантират знания и умения в учителите, дейностите да са с голям обхват, дните, в които сме заедно да бъдат забавни и преди всичко полезни. Директори на образователни институции все по - често започнаха да ни се доверяват при внедряването на системата по качество и да търсят именно нас за обучения. Все по – често чувам: „Нуждая се да внедря системата на практика, не само да имам документите. Затова искаме да работим с Вас“, „Искам Вие да ни обучавате, защото поднасяте материала достъпно и приложимо“, „Нищо, че сте заети. Ще чакаме до Март. Искаме Вие да водите обучението“ … или „Ама то било лесно“.                                                                             ,                                                                               ,                         ,         

Предизвикателство е да бъдеш признат в дадена сфера. Вдъхновение да видиш резултатите от труда си. В такива моменти се забравя умората, забравя се за натоварването, забравят се негативите. Благодарна съм, че колегите, с които работим бяха упорити, не се предадоха и не се подведоха по реплики от рода на „Няма Наредба 16 и аз няма да работя по системата по качество“. Всеки един от колегите, с които работим, видя как на практика тази система подобри и облекчи работата им. Директорите внедрили системата, на практика, постигнаха видими резултати и решиха не малка част от текущите си проблеми. Подобриха работната среда, оптимизираха процесите, намалиха документацията, достигнаха добри нива на взаимодействие с родителите, но… винаги има едно „Но“. Както знаете това са динамични документи, които изискват периодика на контрол и обновяване, затова продължаваме да работим. Гоним устойчивост, не търсим моментни успехи. Успяхме да изградим една работеща, намалена като документална тежест система по качеството, с изключителен работен баланс по изпълнение на текущите дейности.

Какво предстои през 2019?

През Февруари ще бъде обявен новия конкурс на Фондация "Качество в образованието", свързан с инструментите за подпомагане на млади учители и техните наставници.
 

През Март (от 25.03 до 31.03.2019г.) ще имаме практически насочено обучение в гр. Сандански, което е за директори, председатели на комисии и членове на комисии по качество. Това е обучение за тези, които искат да приложат системата на практика (не само по документи) и искат да се научат как да внедряват и управляват системата по качество ефективно. Заложили сме такова по тип обучение (сливащо няколко модула), защото никой не може да ме убеди, че за 2, 4, 6,… 16 часа, някой може да разкаже, да даде спецификата и да научи човек, който няма представа от материята. Това става поетапно и изисква технологично време. Не малка част от колегите „заимстват“ документация, което създава допълнителни проблеми. Разликите в документацията на образователните институции и степента на съответствие при изграждане на системата, изисква динамичен модулен формат на обученията, като успоредно освен теория, приложимост на практика, се дават и консултации по специфика на среда.

Обучението през Март е предвидено с разпределение на темите така, че всеки да осигури за своя екип, липсващите документи, изискуеми по ЗПУО, с приложими ДОС. Ще има по няколко дена за всяко едно ниво, а именно:  

I ниво – начинаещи (за колеги, които за първи път чуват за системата по качество),                                                                             
II ниво – напреднали (колеги, които ще работят по процеси и управление) и                                                                 
III ниво – експерти (колеги, с които ще надграждаме по комуникационна политика, процеси и изработка на доклади).
                                                                                                   
Темите по всички нива, ще бъдат разпределени от понеделник до събота. Така, всеки ще се включи в дните и по теми, които ще са полезни за неговата образователна институция. Както казах и преди, целта е всеки да може да си осигури информация, да получи насоки как да изгради сам и съответно ако не може да ги изработи сам, да си осигури липсващите документи и обезпечи образователната си институция с пълния пакет наръчници, процедури и оперативни документи, по изискване на действащата към момента нормативна база. Подробната програма за поредицата обучения, ще се обяви допълнително. Обучението този Март ще бъде в хотел „Св. Никола“, Сандански, в няколко модула, с възможност за квалификационни кредити по предложените теми.
            

На 1 Юни, в Габрово, в Дом на Хумора и Сатирата, ще се проведе „Цветен бал“, за деца от различни детски градини, с награждаване на изявени учители, дейци на културата и деятели, работещи с деца.

           
През Юни ще се проведе работна среща (мястото и времето ще се обявят допълнително), за прилагане на практически инструменти, по следните елементи от системата по качество: форма на събиране, обработване, представяне и отчет на дейността на образователната институция по стратегическа рамка; констативни протоколи, доклади, форми на събиране и представяне на доказателствен материал в портфолио на директор, учител и образователна институция; изграждане на анализи по системата по качество; обезпечаване на доказателствен материал по комуникационна политика, специфика при работата с родители, учители и заинтересовани звена; изграждане на анкети; избор на инструменти за оценка и самооценка; избор на инструменти за гъвкаво управление в динамична среда.

Инициативите свързани с благотворителните и специалните събития са предвидени за втората половина на годината. През Септември и Октомври ще се проведат конкурсите за учители и спортните събития за децата.

През Ноември ще се проведе ежегодната конференцията по Управление на риск в образователна среда, на която ще се представят инструменти за млади учители и техните наставници, с награждаване на номинираните учители с приз „Пазител на знанието“ (мястото и времето ще се обявят допълнително). След конференцията, както всяка година, ще се проведе обучение, свързано със системата по качество, управлението на риск, управление на сигурността и иновативните подходи за работа с рискови и уязвими групи, устойчивост при резултатност.
 

През тази година се очаква издаването на наръчници с насоки, в 5 части,
с практически приложими модели за ефективно управление на качаството, в поредицата "Как да изградите сами?"
Предстоят и още много други изненади, които се надявам да Ви харесат.

             

Имаме нови обучения (нови теми одобрени от МОН), които биха могли да представляват интерес за Вас. Ориентирани са към педагогически колективи, комисии и работни групи.  
                                                                                                                                                                       
Актуалните теми за 2019г., с присъждане на квалификационен кредит са:
Отдел „Научни и инструментални бази“ на „Институт по качество в образованието“ към Фондация „Качество в образованието“, благодари на всички за доверието.
 
Благодарим на колегите, които вече втора година работят рамо до рамо с нашия екип. Благодаря им, че въпреки всичко, продължават да внедряват системата за управление на качеството на практика и прилагат ефективно документацията изградена от нашия екип, в техните образователни институции. Вдъхновяващо е да видиш, че резултатите са видими.
Благодарим, че се включвате в нашите инициативи и подкрепяте нашия екип.

Ако имате въпроси или можем да бъдем полезни, сме на Ваше разположение.

инж. Калина Христова
Председател УС Фондация "Качество в образованието"
hristova@eduset.net
Info@eduset.net