От 01 януари стартира конкурс "Защото бъдещето започва от днес"

Вие сте учител с поглед в бъдещето и ...
Искате да промените образователната среда в България?
Искате да подобрите работата с деца и ученици, нуждаещи се от обща подкрепа?
Искате да намалите агресия в училище?
Искате децата да живеят по – щастливо и да имат бъдеще ?
 
Запишете се за участие в конкурса "Защото бъдещето започва от днес"!
Защо го правим?

Защото малките стъпки, променят голямата картина на образователната среда и всяко дете заслужава да получи шанс за реализация.
Защото е време, учителската гилдия да получи уважението, което заслужава.
Защото има нужда учителството, да изгради канали за комуникация помежду си и да споделя ценен опит.
Защото всеки учител има право да бъде чут и да предложи инструмент за подобряване на образователната среда.
Защото искаме нашите деца да могат да се реализират на пазара на труда.
Защото вярваме, че учителят знае как да управлява правилно риска и владее силата да променя бъдещето.
 
Кой може да се включи?
Учители; Психолози; Екипи към образователни институции, работещи с деца в риск по механизма за обща подкрепа; Училища; Детски градини; Центрове за обща подкрепа; НПО и всички представители на институции, работещи с деца в риск и уязвими групи.
 
Какво разглежда конкурсът?
Необходими компетентности, които трябва да владее педагогът за работа с деца и ученици, нуждаещи се от обща подкрепа;
Основни техники за мотивация на деца и ученици;
Изграждане на положителна образователна среда;
Изграждане на култура на взаимоотношения в образователна среда.
Техники за работа с „трудни“ деца и асоциални групи.
Приложими модели за работа при деца преживели насилие.
Приложими модели  и подходи за работа с родители, за постигане на положително въздействие върху уязвими групи и рискови звена.

ПРЕПОРЪЧВАМЕ да опишете подробно избрания от Вас приложим инструмент като спазите следните стъпки:

1. Какъв е проблемът?
2. Какво сте предприели като действие?
/подробно описание на инструмента/
3. Как са реагирали децата?
4. Какво сте постигнали като резултат?
5. Устойчивост
(последваща работа за изграждане на трайно въздействие върху детето или групата).

Можете да добавите и други инструменти, като участвате с повече от едно предложение.

Награден фонд
I – во място – награден фонд 1000 лева
II – ро място – награден фонд 500 лева
III – то място – награден фонд 100 лева
*Можете да участвате с повече от един инструмент, но можете да спечелите само една награда.
**Организаторът си запазва правото да раздаде и допълнителни награди. 
*** За публикуване на повече от 3 приложими инструмента, се издава сертификат за компетентност и право на участника да се включва безплатно в едно обучение (с присъдена кредит точка) , провеждано от Институт по качество в образованието, в рамките на 2018 година. 
**** Образователна институция може да участва от името да Директор, като представи отделни инструменти и/или разработен механизъм за обща подкрепа в съответствие с Наредбата за приобщаващо образование и системата за управление на качеството. Наградата се присъжда на участник, не на институция.  
 
Как се определят победителите?
Материалите ще бъдат публикувани в сайта „Образователни инструменти“ (www.eduset.net). Всеки участник получава неограничен брой точки, чрез гласуване. Броят точки (гласове), определя класирането. 
 
Кои сме ние?
Конкурсът се организира от Институт по качество в образованието, към Фондация „Качество в образованието“ и Фондация "Европейски център за иновации, образование, наука и култура".
 
Какво можете да публикувате, за да участвате в конкурса?
Можете да опишете: Трудна ситуация, на която сте намерили решение, инструмент или техника за работа, резултата (промяната), които сте постигнали и реакцията на заинтересовани звена по заложените направления в конкурса, разработен механизъм за обща подкрепа в съответствие с Наредбата за приобщаващо образование и системата за управление на качеството (ако участник представлява институция). 
Направленията са: Предложение за инструмент за изграждане на компетентности в педагозите, необходими им при работа с деца и ученици, нуждаещи се от обща подкрепа; Инструменти за изграждане на мотивационни канали и повишаване желанието за учение на деца и ученици; Техники и модели на работа при изграждане на положителна образователна среда; Техники за изграждане на култура на взаимоотношения в образователна среда; Техники за работа с „трудни“ деца и асоциални групи; Приложими модели за работа при деца преживели насилие; Приложими модели  и подходи за работа с родители, за постигане на положително въздействие върху уязвими групи и рискови звена; 
Описанието на инструмента е необходимо да включва:

  1. Кратко описание със заложени (включени) увод, метод или техника за работа, постигнати резултати , скали за оценка на резултатите, критерии за устойчивост ( до 2000 думи);
  2. Приложена снимка или картинка към описанието, която да бъде публикувана на сайта на Институтът ( тя ще бъде лицето на Вашата публикация);
  3. Име, координати и длъжност на участника ( на сайта ще се публикува само име и училището, в което работите).

След като публикувате своя инструмент гласувайте, поканете Вашите приятели и близки да гласуват, като натиснат бутона "Гласувай" точно под снимката, която сте качили и можете да откриете в подраздел "Гласувай" на раздел "Конкурс". Можете да участвате с повече от един инструмент, но можете да спечелите само една награда. Първите 3 уникални участници, събрали най-много гласове към момента на приключване на играта печелят награди съответно 1000 лв., 500 лв. и 100лв.. Организаторът си запазва правото да раздаде специални и допълнителни награди. 
 
Как да изпратите своето предложение?
За да участвате в конкурса можете:

  1. Да попълните онлайн формата в сайта „Образователни инструменти“ – www.eduset.net, с описание на инструмента, като данните за обратна връзка - име, адрес и телефон да бъдат попълнени коректно;
  2. Или да изпратите материалите на флашка до адрес: Габрово 5300, ул. Градище 34 – Институт по качество в образованието – инж. Калина Христова, с телефон на получател: 0899885167

 
Срок за подаване на конкурсните предложения:
От 01. 01. 2018 20:00 ч. до 31. 03. 2018г. 23:59ч.
 
Как ще приключи конкурсът?
Победителите ще бъдат обявени и наградени на предстояща Конференция „Управление на риск в образователна среда“, на която педагози от цялата страна ще могат да представят своите доклади. Публикуваните в сайта материали, ще бъдат издадени в сборник "Наръчник с инструменти за обща подкрепа", подпомагащ работата на педагозите с рискови и уязвими групи. Наръчникът ще бъде предоставен безплатно на всички участници в конференцията.
Подробности за Конференция „Управление на риск в образователна среда“ ще бъдат публикувани до 20 Февруари 2018г. на сайта „Образователни инструменти“ ( www.eduset.net).

Бъдете част от промяната и нека заедно осигурим бъдещето на нашите деца!

УЧАСТВАЙ В КОНКУРСА ТУК

За автора