fbpx ПОКАНА 12.04. 2022 -15.04.2022 ГОДИНА - ГР. САНДАНСКИ | Образователни инструменти.

ПОКАНА 12.04. 2022 -15.04.2022 ГОДИНА - ГР. САНДАНСКИ

ПОКАНА

Уважаеми Колеги,

Научно – изследователското звено, към Фондация „Качество в образованието“ и Фондация "Европейски център за иновации, образование, наука и култура" – „Институт по качество в образованието“,
Ви кани,
в гр. Сандански - Хотел "Св. Никола", 
от 12 април 2022г. до  15 април 2022г.,
да участвате в практическо обучение и работна среща за обмяна на добри практикина тема:
"Ефективни политики за обезпечаване системата по управление на качеството“,
с разпределени панели, както следва:

 • „Внедряване на системата по управление на качеството и организация на процесите.“;
 • „Координационна и субординационна рамка. Ефективност, организация, проследяване, пригодност и адекватност на организационната структура. Подготовка за инспектиране и атестация“;
 • „Ефективно функциониране на комисии, екипи и работни групи, на територията на образователната институция“;
 • „Контролна дейност на директор, в съответствие с изискванията за системата за управление на качеството и прилагане на политиката по качество.“;
 • „Осигуряване на институционална среда, в съответствие с изискванията за качество. Приобщаващо образование“.

Място на провеждане: ГР. САНДАНСКИ, ХОТЕЛ „СВ. НИКОЛА“, основна семинарна зала.

ПОКАНАТА МОЖЕТЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ОТ ТУК

Защо го правим?

Голяма част от директорите изпитват затруднение при управление на процесите, свързани с внедряване на системата по качество. Наличието на документи, не е достатъчно условие, за да постигнем качество на образованието. Този вид срещи, с включени практически обучения и модули за обмяна на добри практики, се наложиха през годините, като изключително успешни.

В рамките на 4 дена ще можете получите насоки по дадената проблематика и тема, матрични документални рамки, като целта е да работим персонално с колегите, всеки да сподели опит, да зададе своите въпроси и да получи нужната му консултация, в т.ч. за предстоящите инспектиране и атестация. Не се търси количество на присъствие на обучението, а качествен процес, който да е полезен за колегията.

За нас, високото качество на образователната услуга е кауза. От години работим в направлението и сме наясно с бариерите и затрудненията на колегите. Именно по тази причина, периодично организираме обучения, работни срещи и форуми за обмяна на добри практики. Пандемията наложи последните срещи да са основно онлайн. Сега отново можем да се срещнем и да работим рамо до рамо.

Основна цел на обученията тази година е да се подпомогне работата на образователните институции по отношение организационната структура, оценката на състоянието на системата и подготовката на институциите за инспектиране и атестация. В теоретичната част се дават насоки по предвидената програма, а в практическата се изготвят динамичните документи, които са необходими обезпечаване на политиката по качество.

*ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

ПРОГРАМА

/ПРОГРАМАТА И ПОКАНАТА МОЖЕТЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ОТ ТУК/
Програмата и разпределението на обучителните панели, са както следва:

12.04.2022г. Първи обучителен панел.  /Приключва със сертификат/

14:30 - 15:30 часа Дискусионна среща с представяне на модели за работа и лектория, с въвеждащ модул от панел Внедряване на системата по управление на качеството и организация на процесите“;

15:45 - 17:30 часа Практически модул с представяне на политиката по качество, по рамки за работа, определени на база специфика на среда и специфика на функциониране. Организация на процесите по специфика на среда;

13.04.2022г. Втори обучителен панел. /Приключва със сертификат/

10:00 – 11:30 часа Дискусионна среща с представяне на модели за работа и лектория „Координационна и субординационна рамка. Ефективност, организация, проследяване, пригодност и адекватност на организационната структура. Изисквания. Инспектиране и атестация“; 

11:45 – 13:30 часа Практически модул по изграждане на координационна и субординационна рамка. Методи за постигане на ефективност, организация, проследяване, пригодност и адекватност на организационната структура.

13.04.2022г. Трети обучителен панел. /Приключва със сертификат/

Начало             14:30 – 15:30 Дискусионна среща с представяне на модели за работа и лектория „Ефективно функциониране на комисии, екипи и работни групи, на територията на образователната институция.“;

15:45 – 16:30 Лектория, с практически сегмент „Ролята на комисия по качество за осигуряване на високо качество на образователната услуга.“;

16:45 – 17:30 Дискусионна среща с практически сегмент по изграждане на Годишен доклад за самооценка на образователната институция и подготовка за инспектиране и атестация ;

След приключване на официалната програма, се провеждат персонални консултации по изграждане на документация, с предварителна заявка.

14.04.2022г. Четвърти обучителен панел  /Приключва със сертификат/

Начало             10:00 – 12:30  Дискусионна среща с представяне на модели за работа и лектория „Контролна дейност на директор, в съответствие с изискванията за системата за управление на качеството и прилагане на политиката по качество.“

13:00 – 14:30 Практически сегмент: Методи за пречупване на негативни нагласи. Контрол над рискова критична маса;

14:45 – 16:15 Практически сегмент: Видове управленски модели за контрол на системата по качество в динамиката;

16:30 – 18:00 Практически сегмент: Насърчаване на резултатността, чрез политиката по качество и адекватност на контролната дейност по оптимизирана рамка. Техники за оценка и анализ на среда, необходимости. ;

14.04.2018г Пети обучителен панел   /Приключва със сертификат/

Начало             09:30 – 12:30 Дискусионна среща с представяне на модели за работа и лектория „Осигуряване на институционална среда, в съответствие с изискванията за качество. Приобщаващо образование“ Подбор на ефективни техники за обезпечаване на положителни нагласи. Методи за въздействие. Процеси за поддържане на благоприятна институционална среда.

13:30 – 14:30 Практически сегмент: Създаване на организационна структура за управление и оценка на среда, в съответствие с изискванията и качество.

14:45 – 16:15 Практически сегмент: Изграждане на документални рамки, като инструменти за оценка на състояние на системата, оценка на среда и оценка на риск в динамика. Техники за създаване на устойчива позитивна среда.

Лектор: инж. Калина Христова
*ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ Заявка можете да подадете от ТУК

           След преминаването на всеки обучителен панел, участниците, ще получат сертификати. За тази покана са предвидени общо 5 сертификата на теми: „Внедряване на системата по управление на качеството и организация на процесите“; „Координационна и субординационна рамка. Ефективност, организация, проследяване, пригодност и адекватност на организационната структура“;  „Ефективно функциониране на комисии, екипи и работни групи, на територията на образователната институция“; „Контролна дейност на директор, в съответствие с изискванията за системата за управление на качеството и прилагане на политиката по качество.“; „Осигуряване на институционална среда, в съответствие с изискванията за качество“.

СПЕЦИФИКА:

 • Организаторът си запазва правото на промяна на часовете за провеждане на обученията.
 • Разходите по пребиваване в гр. Сандански –  пътни, дневни, нощувка, са за сметка на участниците.
 • Участниците резервират самостоятелно нощувките си, в избрани от тях места за настаняване.
 • По време на срещата, ще се спазят всички противоепидемични мерки.
 • Местата са ограничени. В залата ще бъдат допуснати ограничен брой лица, с цел спазване на противоепидемичните мерки.

ЦЕНА ЗА УЧАСТИЕ:

 • Цена за участие в обученията от 12.04.2022г. до 15.04.2022г, -  95лв. /на човек.

АКО ИМАТЕ ВЪПРОСИ, можете да се обадите в Институт по качество в образованието – инж. Калина Христова, телефон 0899885167

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКИТЕ:

Заявки за участие се приемат  до  05.04.2022г.

КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА: 

 • Директори на образователни институции, членове на Комисия по качество;
 • Експерти в областта на образованието;
 • Членове на комисии към образователните институции.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

ОРГАНИЗАТОР:  „Институт по качество в образованието“, към Фондация „Качество в образованието“ и Фондация "Европейски център за иновации, образование, наука и култура", регистрирани, като естествено продължение на идеята за подобряване качеството на образователния процес и инициативите:

 • „Подобряване условията на труд в образователна среда.“
 • „Повишаване на качество на образователната услуга и гарантиране на бъдещето за нашите деца.“.

С голяма емоция и нетърпение, очакваме да видим всички колеги, с които работихме до момента и каним директори и екипи на комисии по качеството, на които материята е чужда, да се включат в срещата. Тези, които ще идват за първи път на наши обучения, ги информирам, че това не е типичната лектория, която масово се прилага.

На срещите, разглеждаме основно практически казуси, разработваме документи и адаптираме документацията, според персоналните изисквания на всеки един. До момента, на тези срещи са присъствали директори, които реално искат да осигуряват високо ниво на качество на образователната услуга в институциите си.

Изпитвам лична удовлетвореност, че групата, която реално прилагаше системата (не само на документи) се увеличава. Усещам в колегите увереност, желание да се работи, а лично към мен и моята работа, безрезервна подкрепа. Благодаря!

ОЧАКВАМЕ ВИ!

Поздрави,

инж. Калина Христова
Председател на УС - Фондация "Качество в образованието"
ИД "Институт по качество в образованието"
e-mail: hristova@eduset.net
Тел.: 0899885167

Заявка можете да подадете от ТУК

ПРОГРАМАТА И ПОКАНАТА МОЖЕТЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ОТ ТУК