fbpx Приключи конкурса "Защото бъдещето започва от днес" | Образователни инструменти.

Приключи конкурса "Защото бъдещето започва от днес"

Уважаеми Колеги,

Във връзка с Вашето участие в конкурс "Защото бъдещето започва от днес", Ви информираме, че наградените, след изнасяне на доклади на Национална практическо – научна конференция  „УПРАВЛЕНИЕ НА РИСК В ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА“, която се проведе от 14 до 18 ноември 2018г.. гр. Сандански, хотел „Св. Никола“, са както следва:

1. Първо място за г- н Камен Киров от ЕГ "Гео Милев" гр.Добрич, с тема "Не насилствена комуникация" - с 450 точки - 1000 лева.

2. Второ място за "Детето вижда Другия, когато бива видяно от Друг" -  изпратено от Аделина Иванова , Х - то ОУ, "Алеко Константинов", гр. Перник - 446 точки - 500 лева.

Допълнително, представилите своите докладите и получили награди участници, г-жа Иванова и г-н Киров, получиха приз "Пазител на знанието", който се присъжда за заслуги и постижения в областта на образованието. Утвърждаване на професията „учител“, подпомагане на деца/ученици за достигане на знания и компетентности. Гаранция за уменията на притежателя да бъде будител, просветител и вдъхновител на бъдещото поколение. Наградените бяха поканени да работят съвместно с екипа на Фондация "Качество в образованието" по проекти и други инициативи, свързани с прилагането на ключови инструменти за утвърждаване на професията "Учител" и намаляване на неграмотността сред рискови и уязвими групи.

Всички участници в конкурса, които се включиха с повече от един материал, ще имат възможност да посетят безплатно обучение на Институт по качество в образованието, по техен избор. Това са: Мария Атанасова, Мирослава Петърчева, Ралица Петрова, Аделина Иванова и Ани Рускова Филипова-Каменова. Служебна бележка за безплатно посещение, ще се получи с писмата, в които ще се приложи сертификата на всеки участник.

Останалите участници в конкурса, не изнесоха доклади и не могат да бъдат включени в награждаването свързано с финансови средства и призови форми.

Всички участници ще получат сертификат за участие, присъден на името на образователната институция, в която работят, с включено поименно вписване на представилия материала. 

Оценката (по точки) е формирана от оценките на 9 членно жури, при максимален общ брой точки е 450. Точките са разпределени както следва:

3. РАДВАМ СЕ, ЧЕ СИ ТУК …или методи на обучение  по БЕЛ в интеркултурната класна стая - изпратено от Недялка Томаатанасова, ОУ " Георги Караславов", гр. Първомай; - 3 място – 355 точки. Липсва изнесен доклад на конференцията.

4. Интересно е да си "В час" - изпратено от Ралица Петрова, Професионална гимназия по мениджмънт и хранителни технологии, гр. Плевен – 350 точки. Липсва изнесен доклад на конференцията.

5. Техники и модели на работа при изграждане на положителна образователна среда - изпратено от Диляна Дякова, ПГЗ "Т. Рачински", град Генерал Тошево – 279 точки. Липсва изнесен доклад на конференцията.

5. Методът на проектите – ефективен инструмент за стимулиране познавателно-творческата активност на 4-5 годишните деца в детската градина -изпратено от Снежана Иванова , ДГ „Пламъче“ гр. Ямбол – 279 точки. Липсва изнесен доклад на конференцията.

6. Предизвикателството да останеш в училище - изпратено от Ралица Петрова, Професионална гимназия по мениджмънт и хранителни технологии, Плевен -  243 точки. Липсва изнесен доклад на конференцията.

7. Техники за работа с „трудни“ деца - изпратено от Елена Михайлова, главен учител в ДГ „Слънце“ гр. Габрово и Нела Христова, психолог в ДГ “Слънце“, ДГ  „Първи юни“, ДГ „Ран Босилек“, ДГ „Явор“, ДГ „Перуника“ – 216 точки. Липсва изнесен доклад на конференцията.

8. Гордостта на учителя е в растежа на засадените семена! - изпратено от Стилияна Николчева, Детска градина "Божур", град Горна Оряховица; - 198 точки. Липсва изнесен доклад на конференцията.

9. „Загадката на равенството“- изпратено от Албена Цветкова, Венета Максимова, СУ „Иван Вазов“, град Вършец; - 180 точки. Липсва изнесен доклад на конференцията.

Материалите (докладите) претенденти за голямата награда, са оценени по следните критерии:

1. Уникалност на материала - представян ли е докладът пред други аудитории - максимален брой точки по параметъра - 10*9;
2. Дали е бил част от финансиран проект или е авторска разработка- максимален брой точки по параметъра - 10*9;
3. Ясно заложени параметри за работа, скали за оценка и резултати- максимален брой точки по параметъра - 10*9;
4. Устойчивост, приложимост и обхват за въздействие- максимален брой точки по параметъра - 10*9;
5. Начин на представяне на доклада- максимален брой точки по параметъра - 10*9.

Защото някои от Вас ме питаха, Ви информирам, че следващия конкурс, ще се проведе от 01.01.2019 до 15.02.2019 и ще бъде свързан с изграждане на положителна среда в образователните институции, комуникацията със заинтересованите страни и методите за пречупване на негативни нагласи. Критериите за оценка ще бъдат същите.

Доклади с материалите включени в конкурса, ще могат да бъдат представени на Национална практическо – научна конференция "Управление и комуникация. Инструменти за изграждане на позитивна образователна среда." Конференцията ще се проведе на 28.03 - 31.03.2019г., гр. Сандански, хотел "Св. Никола"

Ще се радвам, да представите своите материали и да се включите в дискусионната среща. Така ще можем отново да обменим опит и да дадем насоки за работа на младите колеги.

От името на Фондация "Качество в образованието" и лично от мое име, поднасям благодарности към всички участници в конкурса и към колегите спечелили голямата награда. Всички присъстващи на конференцията, в едно с обученията (докладите се представиха и като добри практики на обученията), бяха очаровани от постиженията и начина на работа на г-жа Иванова и г-н Киров. Благодаря за сърдечността и споделените практики. Добре дошли в екипа на "Пазителите". Продължавам да вярвам, че такива срещи са уникалната възможност да променим образователните политики и да изградим позитивна среда, която утвърждава знанието.

Поздрави,

инж. Калина Христова
Председател УС
Фондация "Качество в образованието"