fbpx Приз "Пазител на знанието" - 2018г. | Образователни инструменти.

Приз "Пазител на знанието" - 2018г.

За високи постижения в областта на образованието, за достигане на високо ниво на качество в образователния процес, за утвърждаване на професията „Учител”, за подпомагане на децата, за постигане на високо ниво на знания и компетентности, Фондация „Качество в образованието“ удостои следните образователни институции с приз „Пазител на знанието”:

 • ОУ „Христо Г. Данов“- с. Розино
 • ЕГ „Гео Милев“ – гр. Добрич
 • 10-то ОУ, „Ал.Константинов“ - гр. Перник
 • Частно средно училище с немски език „Веда“ - гр. София
 • 42 ДГ „Чайка“ – гр. София
 • ДГ ”Ран Босилек” - гр. Габрово
 • ДГ ”Мечо Пух”- гр.Габрово
 • ДГ „Пролет” – гр. Сандански
 • ДГ“ Ален мак“ – гр. Харманли
 • ДГ,,Детелина“ – гр. Ловеч

Освен с приз „Пазител на знанието“, учители и директори баха удостоени и с награда - медальон „Дървото на живота“, присъден за постижения, свързани с прилагането на добри образователни политики. Това са:

 • г-жа Таня Димитрова Караколева  - директор на ОУ „Христо Г. Данов“ - с. Розино;
 • г-жа Мелихан Руфадова Чолева – директор на ДГ “Ален мак“ – гр. Харманли;
 • г-жа Гергана Кръстанова Георгиева - Кирилова – директор на 42 ДГ „Чайка“ – гр. София;
 • г-жа Снежана Войчева – директор на ДГ ”Ран Босилек” – Габрово;
 • г-жа Силвия Митрофанова – директор на ДГ ”Мечо Пух” – Габрово;
 • г-жа Мария Маринова Чинкова – Стаматова – директор на  ДГ „Пролет” – гр. Сандански;
 • г-жа Цветалинка Стефанова Василева – директор на  ДГ,,Детелина“ – гр. Ловеч;
 • г-жа Йорданка Иванова Стоицова – зам. - директор в СУ „Отец Паисий„ - гр. Стамболийски;
 • г-н Камен Валентинов Киров – учител в ЕГ „Гео Милев“ – гр. Добрич;
 • г-жа Аделина Тодорова Иванова - психолог - 10-то ОУ „Ал. Константинов“ - гр. Перник;
 • г-жа Елка Каменова Ставрева – учител в ЧСУ „Веда“ – гр. София;
 • г-жа Недялка Атанасова Тузлучанска – учител в ЧСУ „Веда“ – гр. София.

 Награждаването се състоя в рамките на Националната практическо – научна конференция „УПРАВЛЕНИЕ НА РИСК В ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА“, която се проведе от 14 до 18 ноември 2018г. в гр. Сандански. Конференцията бе организирана от „Институт по качество в образованието“, към Фондация „Качество в образованието“ и Фондация "Европейски център за иновации, образование, наука и култура" и ДГ “Пролет“. В рамките на конференцията бе проведена и дискусионна среща на тема „Идентификация на рискови групи“. Основна цел на инициативата бе учители и психолози, работещи на територията на цялата страна да споделят опит при прилагането на различни техники за въздействие върху рискови звена, да идентифицират рискови групи в динамична среда, да определят формите за оценка и самооценка при работата с уязвими групи, да подпомогнат работата на младите учители и да станат част от промяната на обществото.
 
Ако желаете да номинирате някого за приз „Пазител на знанието“, можете да изпратите заявление на адрес: info@eduset.net.
 
За номинация могат да бъдат предложени: институции, учители, директори, психолози, НПО, дейци в областта на изкуството и културата и всички, които работят за и с децата на България.
При номинация, в заявлението се описва:

 1. Защо номинирате образователната институция или учителя;
 2. С какво номинираният подпомага децата (образователния процес);
 3. Номинираният притежава ли умението да създава положителна и ефективна образователна среда, в която се прилагат успешно образователни политики;
 4. Номинираният способства ли за утвърждаване на професията „Учител”
 5. Имате ли преки наблюдения върху работата на номинирания или сте получили информация от Вашето дете, Ваш ученик и/или колегия;

 Номинации се разглеждат и се присъждат през цялата година. Всички получили приз до момента, могат да участват в оценката на новопостъпилите за разглеждане заявления.
Приз „Пазител на знанието“ ще се присъжда официално, на предварително обявени форуми и инициативи.
 
Чрез тази награда, Фондация „Качество в образованието“, благодари на всички учители за самоотвержения труд и вярата в доброто. Без труда на учителите, без вярата им в децата, без тяхната сила, няма да има бъдеще за нашите деца. Вярваме, че единственият начин да се гарантира това бъдеще, е да дадем на децата най – доброто образование, да ги научим на ценности, да ги научим да обичат и да ги научим, че уважението и внимателността, са в основата на взаимоотношенията.

Искрено благодарим на всички колеги.
Поклон!
 
инж. Калина Христова
Председател УС
Фондация „Качество в образованието“