ISO

Какви промени ще настъпят след "отпадането" на Наредба 16?

снимка на инж. Калина Христова

Напоследък  все по – често се налагат различни определения за това какво представлява качеството в образованието. Видяхме как „свалиха“ Наредба 16, но пропуснаха да направят корекция в Наредба 15 ( инспектирането), Наредба 12 ( в приложенията, където е атестационната карта на учител).

Тогава какво се промени?

Subscribe to RSS - ISO