fbpx Общи условия и поверителност на данните | Образователни инструменти.

Общи условия и поверителност на данните

ОБЩИ УСЛОВИЯ И РЕГЛАМЕНТ ЗА СИГУРНОСТЗА ПОЛЗВАНЕТО НА ПРОДУКТИ И УСЛУГИ

I. СТРАНИ ПО СПОРАЗУМЕНИЕТО

 1. Настоящите Общи условия конкретизират и детайлизират всички права и задължения, свързани с ползването на продукти и услуги изработени и осъществени от „Институт по качество в образованието“, за краткост „Институтът“ и са неразделна част от сключените договори между Фондация „Качество в образованието‘ и Фондация „Европейски център за иновации, образование, наука и култура“, представители и собственици на „Институт по качество в образованието“, в едно с предлаганите продукти и услуги в интернет пространството чрез сайтовете www.eduset.net, www.setmodels.net, www.eucenter.net, www.eduinstitute.net  .
 2. С използването на продукти и услуги, потребителят приема всички правила и условия, регламентирани в договора и настоящите Общи условия.

II. ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ИНФОРМАЦИЯТА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

 1. Въведената като данни от потребителя информация е с конфиденциален характер.
 2. Изработените продукти и предоставените услуги, свързани със системи за управление на качеството, управление на риск и сигурност на данни, са с конфиденциален характер и до тях имат достъп оторизирани лица по договор. Предоставянето на документи на трети страни става с изричното съгласие и на двете страни по договора.
 3. Страните по договора се съгласяват, че е възможно тази информация да съдържа лични данни или данни с конфиденциален характер и не се предоставят на трети страни.
 4. Изпълнителят се задължава да съхранява информацията на потребителя в съответствие с изискванията на българското и европейското законодателство за съхранение на конфиденциална информация и информация, съдържаща лични данни.
 5. Изпълнителят осигурява поверителността и конфиденциалността на въвежданата от потребителя информация чрез адекватни мерки за сигурност:

7.1. Достъп до информацията имат само оторизираните от потребителя, които са регистрирани от него. Това изискване е заложено в договора между страните;

7.2. Прехвърлянето на данни и информация се осъществява чрез указани за целта канали, електронни пощи и други канали за комуникация, установени в договора;

7.3. Потребителят се задължава да предоставя актуална и истинна информация относно параметрите заложени за разработване на продуктите. При неверни данни отговорността остава на потребителя.

 1. Потребителят се съгласява, че достъпът до продукта се осъществява според нуждите на образователната институция, за която са разработени, че данните и документите са известни единствено на оторизираните от него лица и че отговорността за запазването им и спазване на конфиденциалност на информацията е негова. Изпълнителят не носи отговорност, ако по вина на потребителя бъде осъществен неоторизиран достъп до въведената от него информация в продукта.
 2. При прекратяване на договора, изпълнителят се задължава:

9.1. Да изтрие окончателно въведената от потребителя информация в продукта след изтичане на 5 години от датата на прекратяване на договора.

9.2. Да спазва задължението си за осигуряване на поверителността и конфиденциалността на въведената от потребителя информация до окончателното й заличаване.

III. ДРУГИ

 1. Защитата на личните Ви данни е важна и информацията, която се обработва е осигурена и  приложена по установените изисквания и норми въведени от българското и Европейското законодателство, конкретно GDPR, Закона за защита на лични данни (ЗЗЛД) и Закона за електронната търговия (ЗЕТ).
 2. Обработването на данните на потребителя в описаните интернет страници е в следния вид: 

11.1.Какво се случва с данните Ви, след като се потребителя се свърже с изпълнителя? След като попълните и изпратите формуляра от нашия уебсайт го изпращате на упоменатия имейл. Изпълнителя съхранява данните от формуляра за период от 1 календарна година, така че да може да се обработим искането на потребителя, както и за да се отговори на последващи въпроси. Информацията не се споделя с трети лица без изрично съгласие и на двете страни по договора!

 1. Съхраняване на данни

11.3.С цел облекчаване на процеса по поръчка и покупка, както и последващото изпълнение на договора, съхраняваме: IP адрес, имена, адрес, имейл адрес, булстат, телефонен номер. Предоставените от Вас данни са нужни, за изпълнение на заложени параметри по договор Информацията не се споделя с трети лица без изрично съгласие и на двете страни по договора, с изключение на:

11.3.1 Куриерската фирма, с която Ви доставяме продукта

11.3.2 Счетоводител.

При незавършена поръчка изтриваме въведените по нея данни. При завършена поръчка и изпълнен от наша страна договор, съхраняваме всички данни по правоотношението до изтичане на предвидения 5-годишен срок.

 1. Бисквитки

Уеб сайтовете използват така наречените „бисквитки“. Това са малки текстови файлове, които се зареждат в браузъра и се съхраняват на Вашето крайно устройство. Те са безобидни. Използват се, за поддържане сайта и лесна употреба. Някои „бисквитки“ остават съхранени на устройството Ви, докато не ги изтриете. Те ни позволяват да разпознаем Вашия браузър при следващото ви посещение в нашия сайт. Използваме „бисквитките“ на основание чл. 4а от Закона за електронната търговия (ЗЕТ) и член 6, ал. 1, буква (е) GDPR. Ако не сте съгласни с това, можете да откажете съхраняването, като настроите браузъра си така, че да Ви информира, когато някой сайт иска да запамети на устройството Ви „бисквитки“, а Вие съответно да ги приемате или не. Имайте предвид, че деактивирането на „бисквитките“ във Вашия браузър може да ограничи функционалността на нашия сайт за Вас.

11.5.Анализ на интернет трафика

Нашият сайт анализира потребителския интернет трафик чрез Google Analytics. За тази цел използваме „бисквитки“, които ни позволяват да анализираме как потребителите използват нашия сайт. Така получената информация се предава на сървъра на доставчика на техническото решение и се съхранява там.

Можете да предотвратите това, като настроите браузъра си така, че да не позволява съхраняването на „бисквитки“. Легитимният ни интерес по смисъла на GDPR се състои в подобряване функционалността на нашия сайт. Ценим личната неприкосновеност на потребителите си, поради което данните, които използваме за анализ на уеб трафика, биват анонимизирани от страна на доставчика на техническото решение.

Данните съхраняваме за период от 6 месеца. 

11.6.Нюзлетър, мейлинг

Можете да се абонирате за нашия нюзлетър/мейлинг, като попълните формуляра на нашия сайт. За тази цел се нуждаем от Вашия имейл адрес и съгласието Ви да Ви пращаме съответните съобщения. Можете да се откажете от абонамента си за нашия нюзлетър/мейлинг по всяко време. Моля, изпратете отказа си на следния електронен адрес: info@eduset.net Веднага ще заличим данните Ви във връзка с изпращането на нашия нюзлетър/мейлинг. 

12.Права на изпълнителя и потребителя

Изпълнителя има право на достъп до предоставени данни на потребителя, които са предоставени доброволно за обработка. Потребителя има право на данни за състояние на поръчка, както и право на коригиране, изтриване (право „да бъдете забравени“), ограничаване на обработката, преносимост на данни, оттегляне на съгласието и възражение. При нарушение разпоредбите за защита на лични данни и двете страни могат да се обърнат към компетентния административен орган - Комисията за защита на лични данни 

 1. За неуредените в настоящите Общи условия и сключения между страните договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.
 2. Всички спорове, които биха възникнали във връзка с тълкуването или изпълнението на настоящите Общи условия и сключения между страните договор, ще се решават от страните чрез преговори за постигане на споразумение, а когато това се окаже невъзможно, спорът ще се отнася за разрешаване пред компетентния български съд по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Свържете се с нас по един от следните начини:

 

електронен адрес: info@eduset.net