fbpx Актуализация на документални бази, в съответствие с изменения по изисквания. Период 2020г. /2024г. | Образователни инструменти.

Актуализация на документални бази, в съответствие с изменения по изисквания. Период 2020г. /2024г.

Здравейте,

Стартира нова учебна година. Децата са в очакване, но за първи път, учители и директори са в ужас. Предизвикателствата са много. Вече се изисква изключително високо управленско ниво. Директорите ще се сблъскат с редица трудности. За да помогнем, в началото на всяка учебна година представяме документални рамки, в помощ на образователните институции. Тази година сме осигурили изключително функционална и адаптивна управленска рамка, която да подпомогне колегията. Лятото не сме почивали и сме готови да бъдем до Вас, както и до сега.
Във връзка с измененията на някои наредби, през период 2016/2020, прилагам редакция, по отношение на системата по управление, в едно с политиката по качество.

От 1 септември 2020 г. колегите, които желаят, могат да се свържат с мен, за да дам актуализацията на документите във Версия 2, валидна за период 2020/2024. Има доста изменения. Вече няма как да работим върху старата версия. Конструкцията на документите трябва да се адаптира. Отделно, предстои атестация. Заявка за актуализацията, можете да изтеглите да попълните ТУК.

Колеги, които не са работили по системата по управление до сега и не знаят от къде да започнат, при желание, могат да се свържат с мен, за да организираме процесите, да спазим изискването по обезпечаване политиката по качеството и да гарантираме съответствие, с изискванията за процедури по управление на качество. Заявка за базова документална рамка, можете да попълните от ТУК.

Внимавайте с планирането за тази година. Имаме актуализации на цели по качеството, контекст и т.н., също така ще имаме нова Стратегия за развитие. Съответно, на всеки 4 годишен период, правим актуализация на Концепция за устойчиво развитие /на база Доклад от самооценка за период 2016/2020/. Препоръчително е, директорите да проследят в детайл планирането, по специфика на среда и специфика на функциониране, като приложат процедурите по качество. Задължителните "Здравни протоколи" стават неразделна част от Стратегията за управление на риск, кризи и промени. Препоръчително е, учителите да планират работа в дигитална среда, което също ще е предизвикателство.

Във връзка с миналия стратегически период.
Преходната версия на системата по управление се архивира, в пакет с доклади, констативни протоколи, мерки и доказателствени форми. При предоставяне на пакет - Версия 2, ще дам насоки.
Всяко ново изменение е предизвикателство, но лятото успяхме да адаптираме всичко, което Ви е необходимо и сме готови.

Благодаря на колегите, които не почиваха, а работиха заедно с мен и приемат системата по качество така, както я приемам аз, като кауза. Искрено вярвам, че тази структура на управление подобрява работата на институциите и гарантира спокойствие на колегията, при евентуален външен одит (атестация и/или инспектиране). Вече приложена на практика, след отчетите на колегите за първите 4 години от въвеждането на системата, можем да кажем: "Успяхме!" Началото винаги е трудно, но резултатите са налице.

Бъдете здрави!
Знаете, че винаги можете да разчитате на моята подкрепа.
Успешна нова учебна година!
 
Поздрави,
инж. Калина Христова
e-mail: hristova@eduset.net
Тел.: 0899885167