fbpx "Специфика по организация и управление на политика по качество за образователни институции.“ | Образователни инструменти.

"Специфика по организация и управление на политика по качество за образователни институции.“

ПОКАНА

Уважаеми Колеги,

 „Институт по качество в образованието“ има удоволствието да Ви покани на форум за обмяна на добри практики, предвидено за комисии по качеството и директори, с включени практически и лекционни модули, на тема: "Специфика по организация и управление на политика по качество за образователни институции.“ за датите от 28 март 2023 г. до 30 март 2023 г.

Място на провеждане:

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА „ИВАН ВАЗОВ“, ГР. ПЛОВДИВ

/Входът за залата, е страничен на централния вход/

Обучението е подходящо за директори, комисии по качеството и експерти от РУО.

Панелите на форума са разпределени, както следва:

 • „Какво е Политика по качеството? Качество на управлението. Качество на процесите. Качество на резултатите. Организация на Политика по управление на качеството, по специфика на среда. Изисквания. Прилагане. Специфика на структурната рамка на управление.“;
 • „Отражение на измененията и допълненията в ЗПУО от 03.02.2023г. върху Политиката по качество и цялостната концептуална рамка.“;
 •  „Как да осигурим ефективно лидерство? Координационна и субординационна рамка. Ефективност, организация, проследяване, пригодност и адекватност на организационната структура, в съответствие с политиката по управление на качеството“;
 • „Как да проведем ефективно самооценяване? Самооценка. Изисквания. Рамки и последователност по прилагане на дейности, свързани със самооценяването.“
 • „Как да изградим Годишен доклад за самооценка, по специфика на среда? Обмяна на добри практики, свързани с изграждане на Годишен доклад за самооценка“;
 • „Какви са изискванията за мерки по качеството и как да определим мерките по качество за нашата образователна институция? Мерки по качество. Специфика. Изисквания“;
 • „Как да гарантираме ефективност и качество на образователната услуга? Проследяване на несъответствията по стратегическата и концептуална рамка, за достигане на устойчиви резултати. Приемственост. Документална рамка за проследимост на качество на образователната услуга.“
 • "Проследяване на несъответствията по стратегическата и концептуална рамка. Приемственост. Документална рамка за проследимост на качество на образователната услуга. Методи за пречупване на негативни нагласи, спрямо прилагане на политиката по качество. Видове управленски модели за контрол на системата по качество, в динамика. Насърчаване на резултатността, чрез политиката по качество. Оптимизация на процеси."

Защо го правим?

Голяма част от директорите изпитват затруднение при управление на процесите, свързани с внедряване на политиката по качество и имат нужда от методическа подкрепа по прилагане на същите тези политики. Наличието на документи, не е достатъчно условие, за да се постигне качество на образованието.

Този вид срещи, с включени практически обучения и модули за обмяна на добри практики, се наложиха през годините, като изключително успешни. За нас, високото качество на образователната услуга е кауза.

 Основна цел на обученията е да се подпомогне работата на образователните институции по отношение изграждане и поддържане на реално приложима политика по качество, по оптимално заложена организационна структура, със съответната подготовка за оценка на състояние на системата.

В рамките на форума се редуват теоретични панели, практически модули и форуми за споделяне на добри практики, ориентирани към обезпечаване на политиката по качество, в образователните институции. В рамките на срещата се дават насоки, предоставят се матрични документални рамки, разработват се документи по специфика на среда и се провеждат консултации по специфика на функциониране. Всеки има възможност да сподели опит, да зададе въпроси, да получи нужната му информация и насоки по отношение на предстоящите инспектиране и атестация.

Не се търси количество на присъствие на обучението, а качествен процес, който да е полезен за колегията. По тази причина местата са ограничени.

*ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ Заявка можете да подадете от ТУК

ЛЕКТОР: инж. Калина Христова

           След преминаване на панелите, участниците ще получат сертификати. За тази покана са предвидени общо 2 сертификата, на теми:

 • "Ефективност на управление на качеството за образователните институции. Динамика. Специфика.“ (8 академични часа);
 • „Ефективно самооценяване. Изисквания. Рамки. Документална проследимост.“ (16 академични часа)

СПЕЦИФИКА:

 • Организаторът си запазва правото на промяна на часовете за провеждане на обученията.
 • Разходите по пребиваване в гр. Пловдив –  пътни, дневни, нощувка, са за сметка на участниците.
 • Участниците резервират самостоятелно нощувките си, в избрани от тях места за настаняване.
 • Във форума могат да  участват Началници и експерти на РУО, директори на образователни институции и членове на Комисии по качество.

АКО ИМАТЕ ВЪПРОСИ, можете да се обадите в „Институт по качество в образованието“ – инж. Калина Христова, телефон: 0899885167

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКИТЕ:

Заявки за участие се приемат  до  17.03.2023 г.

ЦЕНА ЗА УЧАСТИЕ:
Цената за учители и директори е 96 лв. с ДДС, за целия период на обучение.

За Началници на РУО и експерти на РУО, обучението е безплатно.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: Попълнена заявка ТУК;

Програма

28.03.2023 г. Първи панел. 

14:00 - 15:30 часа Дискусионна среща с представяне на модели за работа и лектория, с въвеждащ модул от панел „Качество на управлението. Качество на процесите. Качество на резултатите. Организация на Политика по управление на качеството. Изисквания. Прилагане по специфика на среда. Специфика на структурната рамка за управление.“

15:45 - 17:00 часаОтражение на измененията и допълненията в ЗПУО от 03.02.2023г. върху Политиката по качество“. Изискванията за изменение на стратегическата и концептуална рамка. Насоки по управление на измененията.

 

29.03.2023 г. Втори панел.

10:00 – 11:30 часа Дискусионна среща и обмяна на добри практики, с представяне на модели за работа / лектория на тема: „Координационна и субординационна рамка. Ефективност, организация, проследяване, пригодност и адекватност на организационната структура, в съответствие с политиката по управление на качеството. Необходимости от управление на качеството в динамика.“; 

11:45 – 13:15 часа Лектория с практически сегмент и обмяна на добри практики, разглеждащ ефективното самооценяване. Тема: „Самооценка. Изисквания. Рамки и последователност по прилагане на дейности, свързани със самооценяването.“

 

29.03.2023г. Трети панел.

14:00 – 15:00 Обмяна на добри практики, свързани с изграждане на Годишен доклад за самооценка.;

15:15 – 16:00 Лектория, с практически сегмент: „Мерки по качество. Специфика. Изисквания“;

16:10 – 17:00 Дискусионна среща с практически сегмент по изграждане на Годишен доклад за самооценка на образователната институция и подготовка за инспектиране и атестация;

След приключване на официалната програма, се провеждат персонални консултации по изграждане на документация, с предварителна заявка.

30.03.2023 г. Четвърти панел  

10:00 – 11:30  Проследяване на несъответствията по стратегическата и концептуална рамка. Приемственост. Документална рамка за проследимост на качество на образователната услуга.“

11:45 – 12:00 Обмяна на добри практики свързани с методите за пречупване на негативни нагласи, спрямо прилагане на политиката по качество;

12:30 – 14:00 Практически сегмент: Видове управленски модели за контрол на системата по качество, в динамика. Насърчаване на резултатността, чрез политиката по качество. Оптимизация на процеси.

14:00 Закриване на форума.

 

Програмата можете да изтеглите от ТУК

ОРГАНИЗАТОР:  „Институт по качество в образованието“, към Фондация „Качество в образованието“ и Фондация "Европейски център за иновации, образование, наука и култура", регистрирани, като естествено продължение на идеята за подобряване качеството на образователния процес и инициативите:

 • „Подобряване условията на труд в образователна среда.“
 • „Повишаване на качество на образователната услуга и гарантиране на бъдещето за нашите деца.“

Периодично информация за управление на системата по качество се предоставя във Facebook групата: Системи за управление на качество в образованието. Работна група.

С голяма емоция и нетърпение, очакваме срещата с Вас. Тези, които ще идват за първи път на наши обучения, ги информираме, че това не е типичната лектория, която масово се прилага.

На срещите се разглеждат основно практически казуси, разработват се документи, адаптира се документация, според персоналните изисквания на всеки един. До момента, на тези срещи са присъствали директори, които реално искат да осигуряват високо ниво на качество на образователната услуга, в институциите си.  Изпитваме лична удовлетвореност, че групата, която реално прилагаше системата (не само на документи) се увеличава. Усещаме в колегите увереност, желание да се работи, а към нас и нашата работа, безрезервна подкрепа.  

ОЧАКВАМЕ ВИ!

инж. Калина Христова
Председател на УС - Фондация "Качество в образованието"
ИД "Институт по качество в образованието"
e-mail: hristova@eduset.net
Тел.: 0899885167

Заявка можете да подадете от ТУК