fbpx Еко Арт-ателие | Образователни инструменти.

Еко Арт-ателие

В училището беше обособено самостоятелно помещение"ЕКО АРТ АТЕЛИЕ", финансирано от фондация "Работилница за граждански инициативи" и сдружение "Дебют" - гр. Кюстендил. Проектът е една многопластова идея - арт пространство, което е обзаведено с мебели от рециклирани материали - палети, непотребни мебели, които чрез техниката декупаж придобиха нов облик и бяха върнати отново в употреба. В това помещение ще се помещава и актьорски клуб, режисиран от ученици по социални и актуални теми, които вълнуват младите хора. Проектната идея развива и екипната култура между деца от различни възрасти. Ще се популяризират идеи за ненасилие и недискриминация. Реквизитите и костюмите за представленията ще се изработват изцяло от учениците.
Ателието е цветно, вдъхновяващо и креативно екологично пространство, което възпитава децата в различно отношение към природата и нейното опазване. В него ще се изработват предмети от рециклирани материали, които могат да се ползват по различни поводи, включително за набиране на средства за благотворителност и за самофинансиране.
В изпълнение на Наредбата за приобщаващо образование , приета с ПМС №232 от 20.10.2017 г. и като координатор на училищния екип, приобщих и ученици, които подлежат на подпомагане, съобразно Наредбата.
Ателието се ползва и от Ученическия съвет на гимназията като място за заседания.
Предстои провеждане на "Ден на отворените врати" и в ателието ще бъдат изработени част от нагледните материали за рекламната кампания.
Проектът е устойчив във времето и вече притежава своя творчески заряд, който тепърва ще бъде обогатяван и развиван.