fbpx Избори за кмет на класа | Образователни инструменти.

Избори за кмет на класа

Ученическото самоуправление повишава отговорността, инициативността на децата-възпитават се социално ангажирани и заинтересовани за бъдещето млади хора. Насочих вниманието им към това как хората живеят и работят заедно в общността. Практиката е реализирана чрез учебните комплекти по Бизнес и предприемачество на Джунър Айчийвмънт България. Децата с които предприехме инициативата са финансово грамотни, защото от 1 клас изучават този предмет /при осъществяване на инициативата те са в 4 клас/. Стартирахме с комплект "Нашата общност", който акцентира на Държавна власт, държавни служители, данъци, гласуване, бюлетина, гласуване и др. След поредица от уроци, в които изяснихме понятията чрез различни игри, проведохме "Избори за кмет на класа" като открит урок, под ръководството на кмета на с. Божурица-г-н Николов. Родителите активно участваха с идеи при подготовката на предизборните дебати. Майките намериха костюми на кандидат-кметовете, дядовци и баби до последният момент даваха наставления на децата как да спечелят оспорваната битка. Децата със СОП също подкрепиха своите кандидати с танци и песни под ръководството на ресурсен учител Ралица Георгиева. Урока започна с кратък разказ на Кмета на селото-г-н Н. Николов за отговорностите и задълженията на кмета, разказа ни интересни и забавни истории от своето ежедневие. В края на урока бе очарован от идеята на децата за "Съвместно управление и на тримата" .
Продължихме с разгорещени дебати и последни обещания на кандидат-кметовете от класа - Петьо, Лазар и Траян. Кмет №1 /от малцинствата/ обърна специално внимание на проблема с изоставащите деца, той предложи всеки отличник да поеме отговорност за един изоставащ/през междучасията да не тичат и беснеят, а да четат заедно под ръководството на учителя/. Кмет №2 предложи да се организира "Коледен базар" и със събраните средства да идат на кино "Арена". Кмет №3 предложи налагане на санкции за неспазване на чистотата в клас. Пристъпихме към гласуване с бюлетини. След преброяване на гласовете/през това време имаше песни и танци на привържениците на всеки кмет/ се оказа ,че и тримата са с равен брой гласове. Тъй като кметовете са най-добри приятели, им хрумва идеята за съвместно управление. Предложените инициативи бяха изпълнени през годината.
Файл описание: