fbpx Моето първо работно място | Образователни инструменти.

Моето първо работно място

Голяма част от зрелостниците в Професионална гимназия по мениджмънт и хранителни технологии (ПГМХТ) – Плевен, веднага след навършване на 18-годишна възраст започват работа – почасово, сезонно, а някои и за постоянно, откъдето се поражда основният проблем, свързан с отпадането им от училище. Повечето са от ромски произход, с нисък социален статус, с ниска обща култура и за тях е от съществено значение преди всичко да „докарват“ приходи вкъщи. Особено момчетата. Част от тях вече имат собствени семейства, като понякога се среща мъж и жена да посещават заедно училище.
Въпреки ранното им излизане на пазара на труда, те са наивни, а понякога и абсолютно неграмотни по отношение за трудово-правните отношения, документи, права и задължения. Съгласяват се да работят на черно, не държат на осигуровки и взимат заплатата си "под масата".
В един от Часовете на класа, свързан с темата „Моето първо работно място“, решихме наред с теоретичната част да разиграем и практическа ситуация – интервю за работа.
Началото на часа започна с въпроса „Какво трябва да знаем при постъпване на работа за пръв път?“, за да се привлече тяхното внимание и се установи до каква степен учениците познават проблематиката. Беше споменат и конкретен пример от тяхното ежедневие. Някои от близките на учениците в ПГМХТ намират препитание на близкото сметище. Преди известно време бабата на едно от момчетата бе загребана и убита от багер. Стана ясно колко е важно за дванадесетокласниците да са наясно с въпросите, касаещи безопасните и здравословни условия на труд.
В съдържателното представяне на темата се включиха всички и работихме заедно. На дъската бяха отбелязвани основни тези, касаещи разглежданата тема. Чрез опорни въпроси те трябваше да бъдат доразвивани от самите ученици (с помощта на учителя), а отговорите - записвани. Например: „Искам да постъпя на работа“ (Какво да подготвя и какво трябва да представя? Какви документи и права да поискам от предприятието? Как и къде да съхранявам документите, свързани с работата ми? Защо често слушам за Кодекс на труда? Какво представлява той?), „Когато ме приемат какви правила да спазвам“, „Възнаграждението за моя труд“, „Работно време – почивки и отпуски“, „Безопасни и здравословни условия на труд“, „Ако не ми хареса работата, мога ли да напусна?“, „Кой следи за правата на работещите?“.
Последва демонстративна симулационна игра между постъпващ на работа младеж и работодател, което се оказа най-забавната част от часа. Учениците пречупиха през собствената си призма ситуацията и доста добре се вписаха и в двете роли. Предизвикателство за тях беше да опишат положителните си качества и да отговорят на въпроса защо точно те трябва да бъдат предпочетени за съответната длъжност. Зрелостниците получиха задача да изготвят вкъщи практически документи за постъпване на работа – автобиография и мотивационно писмо, като спазят всички изисквания за това.