fbpx "Нов шанс за успех" | Образователни инструменти.

"Нов шанс за успех"

Основна цел на проект "Нов шанс за успех " е да бъде осигурено организационно и методически обучението на неграмотни и слабограмотни лица над 16 г. На 21.02.2017 г. благодарение на ползотворната работа на ромския медиатор към Бюро по труда успешно сформирахме група и обучението започна.
В продължение на пет месеца извървяхме пътя от букви и сричкуване до съставянето на съчинение разсъждение и четенето на цели книги.
Огромна е благодарността в очите на възрастен човек изстрадал и осъзнал необходимостта от грамотността, но много по-важни за нашата образователна институция се оказаха последствията от курса "Нов шанс за успех"-остъствията на децата на нашите ограмотени възрастни бяха сведени до минимум, тази година нямаме преждевременно напуснали .

Файл описание: