fbpx Патриотичното възпитание-формиране на нравствени ценности и морални устои | Образователни инструменти.

Патриотичното възпитание-формиране на нравствени ценности и морални устои

"И нека България пребъде през вековете"-така ме поздравиха за 3-ти март учениците от групата по интереси "Опознай България , за да я обикнеш" по проект "Твоят час". Вече две години в извънкласните дейности по проекта ние учим историята на България, географски и исторически забележителности по особено атрактивен начин чрез мултимедийни презентации и интерактивна дъска, учим патриотични стихове и песни, народни танци. Наученото периодично показваме на родителите и общността в селата чрез нашите представителни сценични изяви. Всеки наш час завършва с думите "И нека роденият последен помни-България започва с всеки от нас, с нашият живот, с нашата усмивка! Аз съм богат, много богат!Имам наследство с име РОДИНА!"

Файл описание: