fbpx Предизвикателството да останеш в училище | Образователни инструменти.

Предизвикателството да останеш в училище

Един от най-големите проблеми на българското образование днес е задържането на учениците в училище и създаване и повишаване на мотивацията им за учене. Обхващането на деца в задължителна училищна възраст е сложен и продължителен процес, а не еднократен акт. Борбата с неграмотността, възпрепятстване на ранните бракове са едни от най-големите предизвикателства пред образователната ни система.
Педагозите водят непрекъсната битка за осигуряване шанс на всяко едно дете да посещава училище и да развива своя потенциал. Борбата е голяма, като се има предвид факта, че много от родителите са неграмотни, образованието не е приоритет за тях, което води до незаинтересованост към училището и учебния процес. Излизането в чужбина и търсене на препитание там от семействата е предпоставка за честото напускане на училище от децата, нерядко дори без уведомяване на ръководството. Това са предпоставки за проблемите със задържането на учениците в училище и тяхната мотивация за учене.
За да се направят стъпки в посока разрешаване на тези проблеми е необходимо на първо място да бъде открита областта, в която даден ученик е добър, и да му се предостави шанс той да изяви своите таланти. Така детето се чувства сигурно, спокойно и в крайна степен удовлетворено.
Не без значение е обстановката, в която се случва всичко това. Мотивацията на учениците да променят училището си и да го направят харесвано място за учене и за изява е от съществено значение. Както и да бъде създадена толерантна среда, която детето да почувства като своя и да открие своето място, показвайки толерантност към останалите.
За да постигнем всичко това, с учениците от Професионална гимназия по мениджмънт и хранителни технологии в Плевен, решихме тази учебна година да мине под знака на състезанията. Да бъдеш пръв винаги е мотивация. Дори и само „да натриеш носа” на съучениците си. Състезанията провеждаме в извън учебно време, като така към децата се провокира интерес да останат в училище. Започнахме с надпревара по случай 1 ноември – Денят на народните будители. Да отговарят на въпроси се „класираха” най-добрите от всички класове, които бяха организирани в два отбора. Този с повече верни отговори спечели и първото място.
Втората викторина бе организирана по повод 3 март – националния празник на България. Регламентът бе същият. Познатото определено вдъхна повече самоувереност на участниците.
„140 години свободна България

Българийо, за тебе те умряха,
една бе ти достойна зарад тях
и те за теб достойни, майко, бяха…

Дните около 3 март се оказаха почивни. Не само заради националния празник. По стечение на обстоятелствата бяхме пуснати и дървена ваканция. Но въпреки многото дни, в които не бяхме на училище, ние се подготвихме и се втурнахме в поредното предизвикателство – да видим колко знаем историята на България в периода около Руско-турската освободителна война. След като вече „имахме опит” със състезанието за народните будители, ни беше по-спокойно. И бяхме мотивирани още повече да дадем всичко от себе си във викторината за националния празник на България. И се получи. Състезавахме се и, разбира се, по-добрият тим спечели. Това бе Първи отбор, чийто капитан бях аз. Получихме грамота и тефтерчета с надпис „Аз обичам България”. Сега чакаме следващото предизвикателство”. Това написа в училищния вестник „В час” Мустафа Алиманов от 9 „а” клас.
За да се получи устойчивост, предвиждаме още две състезания. Едното ще бъде посветено на Деня на Земята – 22 април, и ще е под наслов „Да спасим Земята!”, а следващото е на тема „Великите българи” и ще се проведе в навечерието на 24 май.