fbpx РЪКА ЗА РЪКА СРЕЩУ АГРЕСИЯТА | Образователни инструменти.

РЪКА ЗА РЪКА СРЕЩУ АГРЕСИЯТА

РЪКА ЗА РЪКА СРЕЩУ АГРЕСИЯТА-ДЕЦА, РОДИТЕЛИ И УЧИТЕЛИ

УВОД:
Проблемът за агресията не е нов за педагогическата практика. Все повече се редуцира възрастовата граница на деца с агресивни прояви.Така и в нашата детска градина има същия проблем, който според нас е доста есенциален.
Актуалността и значимостта на проблема ни насочи към народното творчество, към фолклора на българите. Насочихме вниманието си към обичаите от календара на българина, като претворявайки обредите и ритуалите, се опитахме да пренасочим акумулираната енергия и негативизъм у децата в позитивна насока.
Забелязахме в началото на миналата година, че у някои деца има натрупан негативизъм. Блъскат, удрят, често крещят на своите другарчета, за да ги отстранят от играта и играчката и т.н. Проявяват агресивни фантазии, за да сплашат някого(ще се обадя на полицията, ще те затворя някъде).

МЕТОДИ:
Решихме да създадем условия, при които да си взаимодействат детската градина и семейството, да се претворят обичаите от календара на българите и да се допринесе за превенция на агресивността сред децата от пет-седемгодишна възраст.
Предвид организацията на учебно- възпитателната работа в детската градина се насочихме към зимно-пролетния цикъл от обичаи:коледуване, сурваки, лазаруване, Гергьовден. Избрахме именно тези обичаи, защото смятаме, че те са ключови за социализацията на хората.
На всички избрани обичаи същността им е свързана с :благопожелания, добронамереност, толерантност, чувство за общителност, позитивно отношение и уважение.
Претворяването на обичаите при децата беше тема на постоянни разговори и игри. Вълнуваше ги всичко,искаха още да научават.
Всеки обичай беше подготвен и осъществен под различна форма с родителите, с пряко участие на децата, съобразен с региона на селището-Искърското дефиле.
Пример-ТЕХНИКИ:
Коледуване
-бащи и дядовци помагат с разучаване на коледарски песни и наричания;
-майките правят колачета;
-посещаване на момченцата коледари по домовете;
Беше проведено и тържество в детската градина на тема:” Коледа и добротата”.
Сурваки
-майките се включиха в практическа ситуация за направа на сурвачки, близки до автентичните-от дрян,вълна,сушени плодове.

-заучаване на благопожеланя за Новата година;
-посещаване по домовете на децата сурвакари.
По същия начин организирахме и обичаите:
Лазаруване
-баби и майки помагаха при разучаването на песните, танците и набавянето на украса за кошничките.
-посещение на момиченцата лазарки по домовете.
Гергьовден-обредът е показан на сцената на читалище „Христо Ботев 1929” , с.Церово.
Родителите помагаха при организация на празника.
-за направа на гергьовска люлка;
-подсигуряване на върбови клонки за главичките на децата.
В края на учебната година, пресъздадохме в кратък вид всички тези обичаи от изминалия период.
Направен беше и конкурс за родители - ,,От бабината ракла ”- кът , който беше подреден в детската градина.
Събрахме уникални автентични ценности от региона:хурка, вретено, шарени черги, възглавници, шевици, китеници, кръгла масичка-паралия с дървени лъжици,трикраки столчета , стомна , кобилица , медени котлета и различни керамични съдове.
РЕЗУЛТАТИ:
Децата разглеждаха къта с голямо удоволствие .Играеха в него, използваха старинните предмети, дообогатяваха своите знания, любопитстваха, претворяваха отделни епизоди от бита на дедите си. В този
кът,наподобяващ селска стая , се проведе и финалното тържество.

Приложеният вариант на организиране на взаимодействията доказа своята правомерност, тъй като настъпиха качествени изменения в характера на взаимодействията, а това допринесе и за очакваните изменения в поведението на децата в положителна насока. Разработеният от нас модел на взаимодействие между детската градина и семейството показа,че именно системата на съвместна работа е едно от значимите реални условия и фактори за персоналния избор и развитие на децата,включително и осъществяване на превенция на агресивността.