fbpx ТЕАТРАЛИЗИРАНА ИГРА ДРАМАТИЗАЦИЯ „ЗАЩО КУМЧО ВЪЛЧО НЯМА ПРИЯТЕЛИ?“ | Образователни инструменти.

ТЕАТРАЛИЗИРАНА ИГРА ДРАМАТИЗАЦИЯ „ЗАЩО КУМЧО ВЪЛЧО НЯМА ПРИЯТЕЛИ?“

ТЕАТРАЛИЗИРАНА ИГРА ДРАМАТИЗАЦИЯ

„Спри,погали ме ,поговори с мен“
Съгласувайки своите действия с тези на семейството,детската градина се старае да допълни или компенсира домашните условия на възпитание.Само активната двустранна връзка може да компенсира някои непълноценности,подпомагайки адаптирането на децата към новите условия,организирайки връзката им с обкръжаващата ги среда(и на „неблагонадежните“).А що се касае до т.нар. „балагонадежни“семейства,единственото и само във взаимовръзката детска градина-семейство е възможно да се овладеят различни видове дейности,нормализиращи контактите на децата от различно социални слоеве и да се повиши педагогическата култура на родителите.Важно е да се отбележи,е че задачата на педагогическият персонал от предучилищна възраст е да осъзнае различията между децата,между техните семейства,да се държи демократично и да не се разделят децата на категории.
Друг проблем е ескалирането на агресията.Преодоляването на тази криза отново може да стане по пътя на взаимодействието между двете социални институции-семейството и детската градина.Важно е условията в семейството и в предучилищното заведение да не се отличават едно от друго.За да може и у дома,и в детската градина детето да се сблъсква с ненасилие,в това число и с възпитателно-педагогическо,необходимо е да се отнасяме с разбиране,с грижа и начини за справяне съобразно със силите и възможностите им.
Ето един вариант от осъществена система на педагогически ситуации,даващи възможност на децата да осмислят различните форми на агресивно поведение и стимулираща у тях мотивация за преодоляването им в собствените им постъпки.
Кулминацията бе с тъждеството по случай края на учебната година.Поведението на Вълка в различните приказки,специално подбрани,насочващ към анализ на действията му,към предложение за корекция и превенцията и последвалото го извинение с искрено разкаяние за постъпките му.Всички деца са включени,като герои,персонажи.Принципът на подбор е съобразно личностната характеристика и душевността на всяко дете.Себеотдаването от тяхна страна е сто процентово.Коментарите,анализите и обобщението от страна на родителите са единодушни и категорични за полезността от такава форма на работа с децата,и с тях.Избегната е сухотата и неангажираността при старата форма на родителка среща.
Преди да порасне всяко дете е слушало приказки за други хора.Преживявало е страх,болка,разочарование,облекчение,радост и вълнение от срещата си с приказните герои и тайно е искало да се сдобие със силата,благородството,смелостта,великодушието и мъдростта на добрите.

„ЗАЩО КУМЧО ВЪЛЧО НЯМА ПРИЯТЕЛИ?“
Тема:“Извинявай“ и „съжалявам“ са вълшебни думички,които карат другите да ти простят.
Задачи:
1.Да се утвърдят съждения за позитивно съдържание.
2.Да се утвърдят думи,изразяващи извинение.
3.Възпитаване в добронамерено и толерантно отношение.
Ключови понятия: „извинявай“ и „съжалявам“-утвърждаване на съждения с позитивно съдържание;утвърждаване на думи,изразяващи извинение;стимулиране на мотивация за преодоляване на негативно поведение у тях самите.
Действащи лица: Разказвач,Кумчо Вълчо,Бабата на Червената шапчица,Червената шапчица,Лисица (от „Болен здрав носи“),Сврака,Кон,1-ви овен,2-ро козле,3-то козле,4-то козле,5-то козле,6-то козле,7-мо козле.
Представени приказки:“Червената шапчица“,“Болен здрав носи“,“Вълкът и свраката“,“Груповият вълк“,“Вълкът и лисицата“,“Бабата,агнето и вълкът“,“Вълкът и седемте козлета“.
Обстановка: Горска поляна,храсти,дървета,цветя,пънчета.
Действие:
На фона на тъжната музика влиза Кумчо Вълчо-тъжен,мрачен,сърдит.
Разказвач:Оооо,кого виждам?Здравей,Кумчо Вълчо,как си?Какво правиш?Къде си тръгнал?
Кумчо Вълчо: Здравей,здравей, но не ми е до здрасти,така да знаеш!
Разказвач:Защо?Какво толкова се е случило,че си толкова тъжен,толкова мрачен?
Кумчо Вълчо: Щом ме питаш,ще ти кажа,защо да не ти кажа!?Тъжен съм…много съм тъжен…защото никой не иска да си играе с мен,никой не иска да съм му приятел,не ме искат в игрите,в ученето….никъде,никъде….ееее,как да не съм тъжен?
Разказвач:Кумчо Вълчо,напълно те разбирам,и аз да бях на твое място,и аз щях да съм тъжен….Никой,никой да не иска да играе с мен,да нямам приятели!Тъжна,ама наистина тъжна работа,няма що!Вълчооо,имам една идея!Искаш ли да ти я кажа?Много е добра!Искаш ли да посетил приказките и героите в тях и да се опитаме да ги накараме да не ти се сърдят,а защо не и да не ти станат приятели.Искаш ли?
Кумчо Вълчо: Ааааууу,неееее,не мисля,че идеята е добра,не!И не само,че не е много добра,ами изобщо не е никак,ама никак добра!
Разказвач: Защо?Нали искаш да имаш приятели,нали искаш да играеш,да учиш с някого!Някой да те поздравява за рождения ти ден,да ти подарява подаръци….Някой да те обича и ти да го обичаш!
Кумчо Вълчо: Ееее…добре,прав си,така да бъде!приемам идеята ти!И сега какво?
Разказвач: Сегаа…сега тръгвам от приказка в приказка да видинм къде,какво си вършил и защо са ти сърдити героите от тези приказки?
Кумчо Вълчо: Оххх…добре,да вървим….
Тръгват през горската обстановка,декорът се сменя и насреща им се показва къщата на бабата от Червената шапчица.
(къща с надпис „Къщата на бабата на Червената шапчица“)
Разказвач: Виж,Вълчо,това е къщата на бабата на Червената шапчица.Да почукаме!
Чукат на вратата и от там се показват Червената шапчица и баба и.
Червената шапчица и баба и: Кой чука на вратата ни?Кой ни безпокои?
Разказвач: Добър ден,Червена шапчице,добър ден,мила бабо на Червената шапчица.Ние с кумчо Вълчо сме тръгнали,да поправим някой неща.Той е много,много тъжен,защото никой не го обича,никой не иска да играе с него,никой не иска да му бъде приятел.
Червената шапчица: И как да има приятели,като ме излъга да мина през дългия път,за да отиде той по-бързо при баба ми.
Бабата: И как да има приятели,като и мен ме излъга,че е Червената шапчица,влезе и ме глътна цялата.
Червената шапчица: И мен ме излъга,че е баба ми,и мен глътна цялата.
Бабата и Червената Шапчица: Той лъже,мами и ни излапа цели целенички!
Разказвач: Е,Кумчо,вярно ли е това?Хубаво ли си постъпил?
Кумчо Вълчо (засрамен): Да,съвсем е вярно!Не постъпих хубаво,съжалявам!Наистина съжалявам!Обещавам,че повече няма да правя така!
Бабата и Червената шапчица: Добре,щом съжаляваш,щом обещаваш….нека ти простим и да бъдем приятели,добре!
Разказвач: Еееех,това е толкова хубаво!
Кумчо Вълчо и Разказвач: Довиждане,довиждане,Червено шапчице,довиждане бабо!
Песен: „Червената шашчица“
Вървят си спокойно и уж нещо си говорят.
Декорът се сменя и срещу тях застават героите от приказката „Болен здрав носи“.
Разказвач: Виж,Вълчо,кои са тези?
Лисицата: Аз съм Кума Лиса от приказката „Болен здрав носи“.Знаете ли я тази приказка?
Разказвач: Да,знаем ч.А къде е дядото,дето наловил много риба?
Лисицата: Тойййй….той отиде при баба си,а аз…оххх,колко съм болнаааа….
Кумчо Вълчо: Лъже,лъже,не и вярвай,тя постоянно,постоянно лъже!Аз тогава без опашка останах заради нея!И голям бой от селяните ядох,защото тя ме излъга,че на сватба отиваме.Като стигнахме до селото,че като излязоха онези ми ти ония селяни,бой,бой,едва се отървах!
Лисицата: Еееххх,послъгвам малко,ноооо…
Кумчо Вълчо: Ето,чу ли я,чу ли я?Аз все съм бил най-лошият!
Разказвач: Хайде,видяхме те и в тази приказка!
Песен: „Аз съм хитра лисица“.
Вървят си тихо из гората и уж си говорят нещо.Декорът се сменя.Насреща им едно дърво и Свраката на дървото.
Свраката: Добър ден!
Разказвач: Добър ден,госпожо Сврако!
Кумчо Вълчо: Добър ден,мила Сврако!
Разказвач: Многоуважаема ,госпожо Сврако,а Вие от коя приказка сте?
Свраката: Аз съм от приказката “Вълкът и свраката“ .В тази приказка вълкът иска да напусне гората,защото никой не го обича,всички са срещу него(посочва го с поглед,глава,жест),само пакости прави,всички са вдигнали ръце от него!
Разказвач: Така ли е,Вълчо?Чу ли госпожа Сврака какво каза?
Кумчо Вълчо: Чух,така беше,исках да избягам от тази гора!Нооо….
Свраката: Но аз го попитах дали ще си остави зъбите и лошия нрав тук в нашата гора?А той ми отговори:
Кумчо Вълчо:“Брей!Ти си била много глупава!Къде се е чуло и видяло навик и зъби да се оставят“.
Свраката: Чу ли това?(обръща се към разказвачa) И тогава аз му отговорих:Както е така,където и да идеш,няма да си добре!Навикът ти е лош и зъбите са ти остри,та за това всички викат по теб и те мразят!
Песен: „Птича песен вън се лей“
Вървят си тихо из гората,уж си говорят нещо.Декорът се сменя.Насреща им-Конят от „Глупавият вълк“.
Разказвачът: Добър ден,господин Кон!
Конят:Добър ден,добър ден (кима с глава).
Разказвач: Господин Кон,вие от коя приказка сте и какво точно се случи във Вашата приказка?Питам точно да ми обясните постъпката на Вълка!
Конят: Ще ви кажа,шом ме питате!Аз съм от приказката „Глупавият вълк“.Срещнахме се ние с господин Вълк,ейййй на тази полянка.Той е много гладен и поиска да ме изяде,но аз го надхитрих и си останах жив и здрав!
Докато Конят разказва влизат 2 овена:
1-ви овен:И ние сме от тази приказка.
2-ри овен:И ние,и ние!Той искаше и нас да изяде,но не успя,ние бяхме по-умни и се отървахме от острите му зъби.
Разказвач: Вълчо,Вълчо,все бели,все пакости,все лоши неща!
Кумчо Вълчо: Така е,признавам,все такива неща ми измислят главата-пакости,лъжи,кражби,обидни думи….
Разказвач: Господин Кон,господа Овни,можете ли да му простите,да не му се сърдите,той иска да стане добър,да има приятели,да бъде обичан!?
Овните: Можем,разбира се,,защо да не можем.Всеки който иска да бъде добър,трябва да положи старание,да не лъже,да не краде,да не крещи,да не обижда….
Конят: Щом Кумчо Вълчо обещава да се поправи,ние пък обещаваме да му бъдем приятели!
Песен: „Конче –Вихрононче“
Стиснали си ръцете,прегърнали се и се разделили.Всеки по своя път тръгнал!
Вървят си тихо из гората,уж си говорят нещо.Декорът се сменя.Насреща им-Лисицата от „Вълкът и Лисицата“.
Разказвач: Добър ден,госпожо Лисо!Вие от коя приказка сте?Ииии…какво там с Кумчо Вълчо нещо сте пакостили?
Лисицата: Аз съм от приказката „Вълкът и Лисицата“.В нея ние с него (посочва го с жест и мимика) решихме да се побратим,но не се получи,защото се надлъгвахме един друг,крещяхме си,бяхме груби и накрая се разделихме.
Кумчо Вълчо:Така беше,така беше….
Разказвач: И какво ще правите сега?
Двамата заедно: Ще се побратимим отново,ще се обичаме,няма да се караме,няма да бъдем лоши един към друг.
Разказвач: Браво,браво,така постъпват добрите приятели,прожават си,помагат си и се обичат!
Песен: „Лиса-Лисана,хитра-хитрана”:
Вървят си тихо из гората,уж си говорят нещо.Декорът се сменя.Насреща им-Бабата от „Бабата,агнето и вълкът“.
Бабата: Добър ден,кой сте вие?
Разказвач: Добър ден,бабо!Аз съм разказвачът,а това е…
Бабата: Знам,знам,Кум Вълчан,не искам да го видя аз него!Питай го какво ми стори?
Кумчо Вълчо: Амииии такова… ,изядох агънцето на бабатa!
Бабата: Ето как стана,имах си аз агънце(излиза детето агънце и се умилква около бабата,тя го гали).Всеки ден ходех да му бера зелена тревица и да му нося студена водица.Когато се връщах у дома,винаги чуках на вратата и казвах с тънък глас: Агънце-багънце,отвори на баба да ти даде зелена тревица и студена водица.
Агънцето: Аз познавах,че това е моята баба и и отварях вратичката.Но веднъж Вълкът видял и чул това и решил да ме измами.Престори се на баба ми,но аз го разпознах.На следващият път той (показва го с мимика и жест) ме излъга,престори си гласа на баба,показа си крака като на баба,аз се излъгах и му отворих и тоййй….ме излапа,цял целеничък!
Бабата:Останах си без моето мило,любимо агънце(милва го,гали го).Виж как постъпи той с нас,виж какво направи той?
Кумчо Вълчо: Добре,моля ви,обещавам повече да не правя така,да не лъжа,да не мамя,да не изяждам на бабата любимото агънце,обещавам!
Агънцето и бабата: Добре,добре,щом обещаваш,щом ще се поправиш,ще ти бъдем приятели,защо не?!Приятелите трябват да се слушат и да се уважават!
Песен: „Бабке,моя,мила бабке“
Вървят си тихо из гората.Декорът се сменя.Насреща им Кучето и Овчарят от „Вълкът си е вълк“
Разказвач: Добър ден,кои сте вие,от коя приказка сте?
Овчарят:Ние с това Куче сме от приказката „Вълкът си е вълк“.
Кучето: Той (посочва Вълка с мимика и жест) се опита да заблуди моя стопанин,овчарят,че се е променил,че е добър и може като мен да му пази стадото.Той излъга!
Овчарят:Така беше,излъга ме,аз му повярвах и ми отмъкна няколко агънца.
Кумчо Вълчо:Наистина постъпих зле,като ви излъгах и като откраднах,но обещавам,че вече няма да правя така,наистина!
Овчарят и кучето: Еее,щом обещаваш,щом се разкайваш добре!Ще ти бъдем приятели и ще си помагаме занапред един други му!
Песен: „Овчарче“
Вървят си тихо из гората,уж си говорят нещо.Декорът се сменя.Насреща им Мама Коза и седемте Козлета от „Вълкът и седемте козлета“.
Разказвач:А вие сте Мама Коза с 1,2,3,4,5,6,7-те козлета,нали така?
Мама Коза: Да,така е!А вие,къде сте тръгнали с този лош Вълк?
Разказвач: Госпожо,този лош Вълк иска да стане добър,да се извини,иска да има приятели,да бъде обичан и него да го обичат,да има с кого да играе,да има кой да му помогне и кой да го прегърне.
Мама Коза:Това е много хубаво,браво,браво,но нека си припомним какво направи той в нашата приказка.
1-во козле: Ние сме 7 братчета!
2-ро козле: 1,2,3,4,5,6,7-брой ги.Да,точно 7 сме!
3-то козле: Мама Коза всеки ден излиза да ни събере тревица и да ни донесе млакце.
4-то козле: Когато излиза от дома,тя винаги ни заръчва да заключваме и да не отваряме на никого!На никого!
5-то козле: Ние по цял ден си играем,борим се,закачаме се,толкова е хубаво!Но един ден…
6-то козле: Един ден Вълкът забелязал кога Мама Коза излиза,какво ни поръчва и решил да се прстори на нея,да влезе и да ни изяде!
7-мо козле: Но не успя,защото ние веднага го познахме!
1-во козле: По-дебелия глас!(радва се).
2-ро козле: По косматите ръце!(радва се)
3-то и 4-то козле:По големите крака!(радват се).
5-то козле: По големите уши!(радва се)
Подскачат,смеят се,прегръщат се!
6-то козле: Но един ден ние не послушахме малкото си братче(посочва го),7-то козле ,и отворихме на Въклка,който този път се бе постарал да ни излъже!
7-то козле: Те(посочва братчетата си)помислиха,че мама се е прибрала по-рано и му отвориха!
Всички козлета заедно: И ни налапа всичките,излъга ни,изяде ни!Само най-малкото(посочват го),седмото,се скри в големият стенен часовник и Вълкът не го намери!
Мама Коза: Изяде ми дечицата!Добре,че беше Седмачко,за да ми разкаже какво се е случило!
Кумчо Вълчо: Тогава така постъпих с вас,лъгах,мамих,виках,крещях,заплашвах,крадях,излапах козленцата,но обещавам,че никога повече няма да правя така!Срамувам се от лошите си постъпки и искам да бъда добър!Искам да имам приятели,а приятели може да имаш единствено и само тогава,когато….
Всички заедно: Не лъжеш,не се биеш,не крадеш,не чупиш,не мамиш,не скубеш,не плюеш не дърпаш другарчето си!Трябва да използваш вълшебните думички: „Моля“, „Заповядай“ ,“Извинявай“, „Ако обичаш“, „Благодаря“,Обичам те“…..
Прегръщат се всички заедно,радват се!
Песен: (за финал)“Вълкът и 7-те козлета“