fbpx Уроци на отворени врати | Образователни инструменти.

Уроци на отворени врати

Уроци на отворени врати

Работя в китното село Ботево. Нашето училище „Христо Ботев“ има 138 г. история. Ще се спра накратко на уроци на „отворени врати“ – начини и разновидности.
Същността на вида „урок на отворени врати” е учебен час, в който присъстват гости. Провеждам ги в училището от 13 години. Идеята се зароди когато сегашните 12-класници бяха 8-годишни малчугани. На този тип уроци винаги има директор, учители, родители, общественици. Изнасяни са уроци по предметите: ЗИП-Български език и литература; Български език и литература; Математика; Английски език; Домашен бит и техника. Мястото на провеждане - класните стаи на І, ІІ, ІІІ и ІV клас през учебните години в различни випуски. Този тип уроци включват работа с: учебник, учебна тетрадка, задачи на класната дъска, практически задачи и презентации. Най-емоционален до сега беше урокът по Домашен бит и техника: учениците се справяха бързо, чисто и подпомагаха някой затруднил се другар. Още по-интересен бе урока за учителите, които се забавляваха на вещината, с която учениците работят. Това е идея за следващ урок по домашен бит и техника да включим практически задачи и за нашите гости.
Урок на отворени врати проведохме и за 130-годишнината от създаването на Основно училище „Христо Ботев”. На занятието освен родители, директор, учители присъстваха и кмета, служители от местните институции, пенсионирани колеги, родители на бивши ученици. Гостите похвалиха наблюдавания урок, учениците и учителката.
В уроците децата работят индивидуално, по двойки и в групи; спокойно – без да се притесняват от публиката в стаята. /В групите учениците се определят на случаен принцип./ За групите организираме консултанти – учители и общественици /помощници при необходимост/. Децата изпълняват задачите и под зоркия поглед на родител в групата – насърчаващ и изискващ; ползвали сме и жокер от публиката – „помощ от приятел“. Уроци на отворени врати се прилагат вече повече от десетилетие. Децата се оглеждат в доволните погледи на родители и учители. Представители на общността е сама по себе си висока оценка за нас. Постигнатите резултати в урока са конкретно по наблюдавания предмет. Практиката регистрира критерии за устойчивост. Провеждам уроците на отворени врати с ученици І-ІV клас, но тя е приложима и за по-големи ученици.

Файл описание: