fbpx "За да повярвяш в доброто, трябва да започнеш да го правиш" Лев Толстой | Образователни инструменти.

"За да повярвяш в доброто, трябва да започнеш да го правиш" Лев Толстой

В днешния високотехнологичен и забързан свят все по-често човешките чувства и моралните качества са изтласквани на заден план. Съвременното общество изпитва остра нужда от човечност и доброта. Извечните човешки добродетели са се превърнали в нещо….дефицитно. Естествената нужда да помогнеш на човек се възприема все по-често като нещо наивно, остаряло, понякога дори ненужно. Добротата е тиха, скромна, ненатрапчива, но винаги истинска и жива. Тя е смисълът на живота, тя е мерило за човешкото достойнство и сила.
Замислим ли се, осъзнаваме че добротата е навсякъде около нас, но ние или не я забелязваме или сме твърде себелюбиви и не отдаваме значение на тези „дребни“ на поглед, но съществени неща. Изобщо не е трудно да осъзнаем, че да правиш добро понякога нищо не ни струва, не коства кой знае какви усилия, време или средства. А резултатът често е колосален. Именно благодарение на искрено добри дела и постъпки може да се постигнат единство и разбирателство. Важното е да се даде минимален тласък, за да се случи магията му. Важното е да сме добри – безгранично и безкористно, и да се стремим към това всеки ден. Така светът, в който живеем, ще стане по-приятен, по-топъл и по-красив.
Това се опитваме да покажем на нашите ученици, да им разкрием, че добротата прави чудеса. Поели инициативата, с желание и много ентусиазъм те се включват в редица кампании и мероприятия, посветени на добротата, потвърждавайки думите на Лев Толстой: "За да повярваш в доброто, трябва да започнеш да го правиш." Те вече са убедени, че „за да помогнеш на някого, трябва да го почувстваш, да го поискаш, без повод, без да очакваш нещо в замяна!“ Вярваме в добрите последствия от кампаниите, които провеждаме с богоровци.
Вярваме, че така възпитаваме ДОБРИ ХОРА и това ни прави щастливи!
Използваме различни методи за работа, за да постигнем очакваните резултати – младите хора да повярват в себе си и да започнат да правят добри дела и сами да инициират такива: Провокираме желанието на подрастващите да се включват в местни и национални инициативи, в отбелязване на международни дни, насърчаваме доброволчеството и участието на младежите в благотвориителни кампании и дейности.
Богоровските гимназисти се включиха в четири дарителски инициативи през последните четири месеца:
Топли ръкавици, шалове и шапки младежите дариха на деца от бедни семейства в региона, включвайки се в дарителската кампания на варненската хуманитарна организация „Василица”.
С много ентусиазъм, съпричастност и добронамереност се отзоваха учениците в традиционната ежегодна благотворителна кампания „Вкусно похапни – добро направи”. С оригиналните си предложения участниците провокираха своите съученици и целия екип на гимназията към включване в инициативата за доброволно събиране на средства за подпомагане лечението на болни деца. Събраните средства бяха предоставени на инициативата „Българската коледа” - "Подари надежда на деца в беда".
Поредна година продължаваме събирането и предаването на пластмасови капачки за рециклиране в подкрепа на благотворителната инициатива „Капачки в действие” на Фондация „Идея в действие” за закупуване на необходима битова техника за домове за деца, лишени от родителска грижа.
Учители и възпитаници на гимназията (над 18 години) участваха в поредната кръводарителска акция, организирана от БЧК – Варна.
Включването на младите хора в дарителски проекти събужда и подпомага милосърдието, взаимопомощта, толерантността, съпричастността им, възпитава в утвърждаване на общочовешки нравствени ценности. Благотворителната дейност позволява на участниците да усетят признателността от подадената ръка, работата рамо до рамо с други хора в практическата дейност в реализираните инициативи, удовлетворението от безкористния труд.
Правейки добро младежите получават удовлетворение, чувстват се добре знаейки че носят надежда и радост. Добротата прави взаимоотношенията им с другите по-силни и се чувстват по-щастливи. Магията на добрите дела вдъхновява хората около тях и те я разпространяват.
Възпитавани в дух на съпричастност, доброта, дарителство, подрастващите осъзнато правят повече добрини, без да броят и отчитат това, без да очакват каквото и да било в замяна. Чрез добрите намерения и осмислени действия се постига устойчивост и трайно въздействие върху личността им. Чрез добротата съзряват духовно. Добрите дела им помагат да се изградят като личности и да стигнат самостоятелно до себепознание, разбиране и мъдрост.
Считаме, че успяхме да запалим искрата в младите хора да даряват добро, вдъхновихме ги да разпространяват доброта, да търсят начини да бъдат полезни на някого, да правят добрини, да искат да променят света. Щастливи сме, че успяхме да променим нашия свят: хората около нас – нашите ученици. Вярваме, че и те ще успеят да променят своя свят и ще предадат нататък ... ДОБРОТА.

Файл описание: