fbpx Внедряване на Система по управление на качеството в образователна институция. | Образователни инструменти.

Внедряване на Система по управление на качеството в образователна институция.

Обучение подходящо за начинаещи при разработването на системи по управление на качеството.
Обучение с издаване на сертификат.

Системата за управление на качеството (СУК), която е препоръчително да се изработи за дадена образователна институция, се изготвя индивидуално в зависимост от специфика на среда, необходимости, тежести и влияния.
Не може да се прилагат шаблони и рамки от други образователни институции. Именно затова е изключително важно всеки един педагогически екип, да е запознат със системата, да е обучен как да набира доказателствен материал, как да управлява и променя документацията. Обучението разглежда основни понятия, основни изисквания, изисквания към документална обезпеченост, приложение и функционалност на СУК в образователната среда.

В обучението са внедрени съвременни техники за преподаване като програмата разглежда: 

  • Система за управление на качеството - основни понятия, общи изисквания, нормативна база;
  • Изисквания на международния стандарт ISO 9001:2015;
  • Изисквания към стратегически документи, наръчници, процедури и оперативни документи.
  • Приложимост на ISO в управлението на образователните институции;
  • Запознаване с наръчник за самооценка, атестационни форми и модели за коригиращи действия.
  • Техники за създаване на вътрешна система за наблюдение, оценка, обратна връзка.
  • Контрол на среда. Управление на риск.
  • Документална обезпеченост на системата по качество и отговорности при поддържане на документите.
  • Проучване, анализ и отчетност в съответсвие със системата по качество.
  • Мерки за повишаване на качеството и ефективността в работата. 

За кого е предназначено обучението
- Педагози;
- Атестационна комисия към учебното заведение; 
- Управленски и административен състав на учебното заведение;
- Центрове за подкрепа на личностното развитие.

Заявка за обучението може да изтеглите от тук . След попълване, я изпратете на адрес: info@eduset.net или hristova@eduset.net
При изпращане на заявка, моля оставете Ваши координати за обратна връзка.