fbpx Полезно | Образователни инструменти.

Полезно

"ВНЕДРЯВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО, ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ“ - Пловдив - 29.11.2022 г - 01.12.2022 г.

ПОКАНА
 
Уважаеми Колеги,
Поради независещи от нас обстоятелства, се наложи да изместим мястото и датата на форума за обмяна на добри практики, с включено практическо обучение, с тема:
"Внедряване и поддържане на политика по управление на качеството, за образователни институции“ за края на м. ноември, в гр. Пловдив.
„Институт по качество в образованието“ има удоволствието да Ви потвърди датите

Отговори от проведена анкета на 12.10.2022 г. на тема: "Идентификация на неефективни звена, в сферата на образованието“

Отговори от проведена анкета на 12.10.2022 г. на тема: "Идентификация на неефективни звена, в сферата на образованието“
Анкетата е с цел изграждане на карта за идентификация на несъответствия в сферата на образованието и изграждане на прозрачна рамка, отразяваща действителната компетентност на управленските звена, в образователна среда.
Отговорите са приложени без редакция.
Забележка: Попълнили 23 човека, работещи в сферата на образованието.

Управление на качество за образователни институции. Самооценка. Атестация.

Уважаеми Колеги,

            Във връзка с края на четиригодишния стратегически период, Научно – изследователското звено към Фондация „Качество в образованието“ – „Институт по качество в образованието“, има  удоволствието да Ви покани, на поредица от online обучения (дистанционна форма), свързани с работата на образователните институции, по системата и процедурите за управление на качество.

Модулни обучения юни – юли 2020 г.

АТЕСТАЦИЯ ... ВЪПРОСИ, ОТГОВОРИ, МИТОВЕ И РЕАЛНОСТ.

       По нормативна база се прилагат поредица от изисквания. Да, има параметри заложени по стандарт, но по тях … аз не знам дали съм добър учител. Наложително е да се изгради система, която да отразява обективната работа с децата. Система, която да покаже кой реално има капацитета да работи с деца и кой няма, кой има капацитета да бъде директор и кой не. Децата, които учим, ще покажат резултати чак след 10 години. Говорим за онези истински, устойчиви резултати. Не за моментна оценка. Кой учител е добър и кой не? Това не може да бъде приложено в стандарт.

“КАК ДА ОРГАНИЗИРАМЕ ОТЧЕТНОСТТА ЗА СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЕРИОД 2016/2020?” ПОДГОТОВКА ЗА ВЪНШЕН ОДИТ (АТЕСТАЦИЯ, ИНСПЕКТИРАНЕ). /ПРАКТИЧЕСКИ НАСОКИ/

Уважаеми Колеги,

Във връзка с приключване на стратегически период 2016/2020, предстоящата самооценка и предстоящата атестация, ще обърна внимание на някои детайли, документи и организация на отчетни форми.

Безплатни онлайн консултации / обучения по "Организация и управление на качество в образованието".

Уважаеми Колеги,
 
Днес, изправени пред поредното изпитание, повече от всякога имаме нужда от нашите учители. Съпричастни сме със случващото се в страната и вярваме, че когато сме заедно, нищо не може да ни пречупи. По тази причина, до 31 август 2020г., ще помагаме на образователните институции, с безплатни консултации, като се постараем да окажем подкрепа на всички, които имат нужда от нас.

Страници