fbpx Полезно | Page 4 | Образователни инструменти.

Полезно

Забравихте ли Наредба 12?

Насоките описани в статията, дават светлина върху начина на самооценка на педагозите в образователна институция по Наредба 12 за 2017/2018 г.. Предвидено е, тези насоки, да бъдат в помощ на образователните институции, които консултираме, по изработка на системата по качество. За тези, които не са присъствали на обучение на Институт по качество в образованието, в раздел "Системи по качество", част от написаното няма да е достатъчно ясно. Предварително се извинявам за неудобството, но ако има въпроси, знаете, винаги съм на разположение, можете да се обадите и попитате.

Регламент за защита на личните данни (GDPR), за образователни институции

Днес, 25 май 2018г., влиза в сила Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни, относно свободното движение на такива данни. Защо образователните институции трябва да приложат ...

Инструменти за рискови и уязвими групи

Приключи първата част от конкурс "Защото бъдещето започва от днес",

Благодаря на всички  участници за положения труд. Материалите можете да видите в раздел КОНКУРС.

Нови обучения за 2018/2019 към "Институт по качество в образованието" (с кредит точки)

Нови обучителни програми за 2018/2019г., към "Институт по качество в образованието" (с кредит точки). Програма: Ефективна образователна среда. Динамика. Обща подкрепа. Изграждане на модели за позитивно възпитание. Одобрена със заповед № РД 09-171 / 02.02.2018 на Министъра на образованието и науката. Програма: Изграждане на персонален и институционален имидж в съответствие със системата по качество за образователни институции. Комуникационна политика. Одобрена със ...

От 01 януари стартира конкурс "Защото бъдещето започва от днес"

Вие сте учител с поглед в бъдещето и ...
Искате да промените образователната среда в България? Искате да подобрите работата с деца и ученици, нуждаещи се от обща подкрепа?
Искате да намалите агресия в училище? Искате децата да живеят по – щастливо и да имат бъдеще ?
Запишете се за участие в конкурса "Защото бъдещето започва от днес"!

Какви промени ще настъпят след "отпадането" на Наредба 16?

Напоследък  все по – често се налагат различни определения за това какво представлява качеството в образованието. Видяхме как „свалиха“ Наредба 16, но пропуснаха да направят корекция в Наредба 15 ( инспектирането), Наредба 12 ( в приложенията, където е атестационната карта на учител).

Тогава какво се промени?

Как работи системата по качеството за образователна институция? Как да добавим документ?

Както всичко истинско и работещо, системата ще претърпи промени. СУК е гъвкава. В началото тя е изградена на база изисквания по унифицирани...

Страници