fbpx Форум "ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА НАПРЕДЪК И КАЧЕСТВО НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА УСЛУГА" - 12.12.2023 Г. - 14.12.2023 Г. | Образователни инструменти.

Форум "ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА НАПРЕДЪК И КАЧЕСТВО НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА УСЛУГА" - 12.12.2023 Г. - 14.12.2023 Г.

Уважаеми Колеги,
 
 „Институт по качество в образованието“ има удоволствието да Ви покани на форум за обмяна на добри практики с включени практически и лекционни модули, разглеждащ управление на качеството в образователни институции предвидено за директори и учители, които са част от управление на качеството, в институциите.
 
Тема: "СИСТЕМА ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА НАПРЕДЪК И КАЧЕСТВО НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА УСЛУГА​"

Част 2 от поредицата „Система за управление на качеството в образователни институции“, която ще разгледа спецификата и изискванията към работата на директора на образователната институция, изискванията към педагогическите специалисти, проследяване на напредъка на и в образователната институция, контролните точки за одит, рамките за мониторинг и спецификата при управление в раздел "Качество на резултатите".

Дата:  от 12 декември 2023 г. до 14 декември 2023 г.
 
Място на провеждане:
Народна библиотека „Иван Вазов“, гр. Пловдив
/Входът за залата е страничен на централния вход/
Обучението е подходящо за директори и учители, членове на комисии по качеството.
 
В рамките на форума за споделяне на добри практики са предвидени лекционни и практически модули обхващащи внедряването на политиката по качество в образователните институции.
 
*ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ Заявка можете да подадете от ТУК
Програмата можете да изтеглите от тук
 
Панелите на форума са разпределени, както следва

 • „Стъпки по изграждане на Политика по управление. Изисквания за „качество на резултатите““;
 • „Насоки за кандидатстване по програма „Еразъм +““ - тема по желание на колеги, заявена на предходно обучение;
 • „Система за управление на напредък в образователната институция“;
 • „Специфика при организация и управление на образователния процес в съответствие с изискванията по качество.
 • „Проследяване на напредък на обучаемите“;
 • „Проследяване на напредък на педагогическите специалист в съответствие с изискванията за качество на образователната услуга“;
 • „Проследяване на напредък при внедряване и прилагане на иновация“
 • „Специфика при изграждане на доказателствени форми за гарантиране на висока резултатност и качеството на образователната услуга“;
 • „Стратегия за мотивиране на заинтересовани страни, с цел повишаване на резултатите от образователния процес.“
 • „Специфика при работа на екипи за ключови компетености и звена гарантиращи ниво на качество на образователната услуга. Динамика на управление на процесите. Самооценка“;
 • „Проследяване на напредък за достигане на устойчиви резултати. Специфика при отчитане и анализ на напредък“;
 • „Дългосрочно развитие на екипи за гарантиране на устойчивост на резултатите в съответствие с изискванията за качество на образователната услуга. Управление на знанието“;
 • „Контролна дейност на директор в съответствие с изискванията за качество в раздел „Образователен процес“.

Практически сегмент:

 • „Изграждане на система за проследяване на напредък.“
 • „Избор на доказателствени форми за проследяване на резултатността. Оптимизация на процеси.“ Намаляване на административната тежест в раздел “Образователен процес“.

 
Защо го правим?
 
Голяма част от директорите изпитват затруднение при управление на процесите свързани с внедряване на политиката по качество и имат нужда от методическа подкрепа по прилагане на същите тези политики. Наличието на документи не е достатъчно условие, за да се постигне качество на образованието.
 
Този вид срещи, с включени практически обучения и модули за обмяна на добри практики, се наложиха през годините като изключително успешни. За нас високото качество на образователната услуга е кауза.
 
 Основна цел на обученията е да се подпомогне работата на образователните институции по отношение изграждане и поддържане на реално приложима политика по качество, по оптимално заложена организационна структура, със съответната подготовка за оценка на състояние на системата.
 
В рамките на форума се редуват теоретични панели, практически модули и форуми за споделяне на добри практики, ориентирани към обезпечаване на политиката по качество в образователните институции. В рамките на срещата се дават насоки, предоставят се матрични документални рамки, разработват се документи по специфика на среда и се провеждат консултации по специфика на функциониране. Всеки има възможност да сподели опит, да зададе въпроси, да получи нужната му информация и насоки по отношение на предстоящите инспектиране и атестация.
 
Не се търси количество на присъствие на обучението, а качествен процес, който да е полезен за колегията. По тази причина местата са ограничени.
 
*ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ Заявка можете да подадете от ТУК
Програмата можете да изтеглите от тук
 
ЛЕКТОР: инж. Калина Христова – експерт по управление на качеството

Гост лектор: инж. Димитър Бенев – експерт по управление на проекти
 
След преминаване на панелите, участниците ще получат сертификати. За тази покана са предвидени общо 2 сертификата на теми:

 • "Изграждане на система за проследяване на напредък в съответствие с изискванията за качество на образователната услуга“ (16 академични часа);
 • „Дългосрочно развитие на екипи за гарантиране на устойчивост на резултатите в съответствие с изискванията за качество“ (8 академични часа) 
   

СПЕЦИФИКА:

 • Организаторът си запазва правото на промяна на часовете за провеждане на обученията.
 • Разходите по пребиваване в гр. Пловдив –  пътни, дневни, нощувка, са за сметка на участниците.
 • Участниците резервират самостоятелно нощувките си, в избрани от тях места за настаняване.
 • Във форума могат да участват директори на образователни институции и членове на комисии по качество.

АКО ИМАТЕ ВЪПРОСИ можете да се обадите в „Институт по качество в образованието“ – инж. Калина Христова, телефон: 0899885167
  
СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКИТЕ:
 
Заявки за участие се приемат  до  30.11.2023 г. ТУК
 
ЦЕНА ЗА УЧАСТИЕ:
Цената за учители и директори е 96 лв. с ДДС, за целия период на обучение.
 
УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: Попълнена заявка ТУК;
 
ПРОГРАМА
Програмата можете да изтеглите от тук

 
12.12.2023 г. Първи панел. „Политика по качество“

13:30 - 14:00 часа Регистрация
14:00 - 15:30 часа Дискусионна среща с представяне на модели за работа и лектория. Въвеждащ модул от панел: „Обща рамка и изисквания по внедряване на политика по управление на качеството. Политика по управление. Изисквания за качество в ЕС.“
15:45 - 17:00 часа Насоки за кандидатстване по програма „Еразъм +“  (тема по желание на колеги, заявено на предходното обучение)

 
13.12.2023 г. Втори панел. Област „Качество на резултатите“. Система за управление на напредък в образователната институция.

10:00 – 11:30 часа Дискусионна среща и обмяна на добри практики. Представяне на модели за работа, лектория на тема: „Система за управление на напредък в образователната институция. Рамки. Изисквания. Управление“;
11:45 – 13:15 часа Лектория с практически сегмент и обмяна на добри практики. Тема: „Проследяване на напредък на обучаемите. Специфика при организация и управление на образователния процес в съответствие с изискванията по качество“
14:00 – 15:00 часа Лектория с практически сегмент и обмяна на добри практики. Тема: „Проследяване на напредък на педагогическите специалисти в съответствие с изискванията за качество на образователната услуга. Необходимости от управление на качеството в динамика“;
15:15 – 16:00 часа Лектория: „Проследяване на напредък при внедряване и прилагане на иновация“;
16:10 – 17:00 часа Дискусионна среща с практически сегмент: „Специфика при изграждане на доказателствени форми за гарантиране на устойчива резултатност и качеството на образователната услуга. Контролна дейност на директор в съответствие с изискванията за качество в раздел „Образователен процес““;

 
След приключване на официалната програма се провеждат персонални консултации по изграждане на документация с предварителна заявка.
 
14.12.2023 г. Трети панел Област „Качество на резултатите“ - Управление на процеси за устойчива резултатност“
 

10:00 – 11:00 часа  „Стратегия за мотивиране на заинтересовани страни, с цел повишаване на резултатите от образователния процес.“
11:15 – 12:15 часа Обмяна на добри практики свързани със „Специфика при работа на екипи за ключови компетености и звена гарантиращи ниво на качество на образователната услуга. Динамика на управление на процесите. Самооценка“
12:45 – 14:00 часа Обмяна на добри практики свързани с: „Дългосрочно развитие на екипи за гарантиране на устойчивост на резултатите в съответствие с изискванията за качество на образователната услуга. Управление на знанието“ 
14:00 часа Закриване на форума.

 
 ОРГАНИЗАТОР:  „Институт по качество в образованието“, към Фондация „Качество в образованието“ и Фондация "Европейски център за иновации, образование, наука и култура", регистрирани като естествено продължение на идеята за подобряване качеството на образователния процес и инициативите:
 

 • „Подобряване условията на труд в образователна среда.“
 • „Повишаване на качество на образователната услуга и гарантиране на бъдещето за нашите деца.“

Периодично информация за управление на системата по качество се предоставя във Facebook групата: „Системи за управление на качество в образованието. Работна група.“
 
С голяма емоция и нетърпение очакваме срещата с Вас. Тези, които ще идват за първи път на наши обучения, ги информираме, че това не е типичната лектория, която масово се прилага.
 
На срещите се разглеждат основно практически казуси, разработват се документи, адаптира се документация според персоналните изисквания на всеки един. До момента на тези срещи са присъствали директори, които реално искат да осигуряват високо ниво на качество на образователната услуга в институциите си.  Изпитваме лична удовлетвореност, че групата, която реално прилагаше системата (не само на документи) се увеличава. Усещаме в колегите увереност, желание да се работи, а към нас и нашата работа безрезервна подкрепа. 
 
ОЧАКВАМЕ ВИ!

инж. Калина Христова
Председател на УС - Фондация "Качество в образованието"
ИД "Институт по качество в образованието"
e-mail: hristova@eduset.net
Тел.: 0899885167

Заявки за участие се приемат  до  30.11.2023 г.  ТУК
Програмата можете да изтеглите от тук

ЗА ПРЕДВИДЕНИТЕ ОБУЧЕНИЯ И ФОРУМИ ПРЕЗ 2023/2024 ГОДИНА:

Останалите форуми и обучения предвидени на тема "Качество на образователната услуга" са както следва:
 

ЧАСТ 3
ИЗИСКВАНИЯ В ОБЛАСТ „ИНСТИТУЦИОНАЛНА СРЕДА“
Модул, предвиден за началото на март, 2023г., гр. Пловдив. Народна библиотека „Иван Вазов“. Дата ще бъде обявена допълнително. Цена: 96 лв с ДДС, на човек.

Теми в модула:
“Ефективност при работата със заинтересованите страни. Информираност. Включване. Удовлетвореност“;
„Ефективно управление на процедура „Жалби и сигнали“;
„Благоприятна среда и методи за поддържане на благоприятна среда“;
„Оценка на състояние на среда. Оценка на първоначално състояние на системата. Оценка и периодично проследяване на системата. Изменение по контекст“;
„Ефективно лидерство за поддържане на благоприятна среда“;
„Контролна дейност на директор в съответствие с изискванията за качество в раздел „Институционална среда“.

 

ЧАСТ 4
САМООЦЕНКА
Модул предвиден за началото на април, 2024 г., гр. Сандански. Хотел „Спартак“ (бившия хотел „Св. Никола“). Дата ще бъде обявена допълнително. Цена: 96 лв с ДДС, на човек.

Теми в модула:
„Специфика при работата на Комисия по качеството.“
„Специфика при планиране на дейността за провеждане на самооценка и провеждане на вътрешен одит. Формуляри. Протоколи. Дейности.“
„Цели по качество. Обхват и дейности за гарантиране на качество на образователната услуга в съответствие с изискванията заложени в ЗПУО, с приложими ДОС.“
"Отчетност по процеси. Отчетност на комисии, работни групи и екипи";
„Годишен доклад за самооценка. Специфика. Рамка. Обобщаване на данни. Анализ. Форми за отчетност по предвидени групи и структури за управление на системата“;
„Мерки по качество. Изисквания. Основни грешки“;
„Коригиращи дейности. Цикличност при прилагане на изисквания“;
„Приемственост на документи“;
„Оптимизация на документи и намаляване на административната тежест върху управленския състав и педагогическия персонал“;
„Контролна дейност на директор в съответствие с изискванията за качество в раздел „Самооценка“.