fbpx Полезно | Образователни инструменти.

Полезно

"Специфика по организация и управление на политика по качество за образователни институции.“

ПОКАНА

Уважаеми Колеги,

 „Институт по качество в образованието“ има удоволствието да Ви покани на форум за обмяна на добри практики, предвидено за комисии по качеството и директори, с включени практически и лекционни модули, на тема: "Специфика по организация и управление на политика по качество за образователни институции.“ за датите от 28 март 2023 г. до 30 март 2023 г.

Място на провеждане:

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА „ИВАН ВАЗОВ“, ГР. ПЛОВДИВ

ЗПУО - изменение и допълнение /03.02.2023 г./ Чл. 263, ал.4, т.1 Качество на образованието.

На 03 февруари 2023 година излезе изменение на ЗПУО.
По молба на колеги, тази статия ще обхване стъпките, в изпълнение на изменението на Чл. 263, ал.4, т.1, изискваща „качество на образованието и мерки за неговото повишаване“.

"ВНЕДРЯВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО, ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ“ - Пловдив - 29.11.2022 г - 01.12.2022 г.

ПОКАНА
 
Уважаеми Колеги,
Поради независещи от нас обстоятелства, се наложи да изместим мястото и датата на форума за обмяна на добри практики, с включено практическо обучение, с тема:
"Внедряване и поддържане на политика по управление на качеството, за образователни институции“ за края на м. ноември, в гр. Пловдив.
„Институт по качество в образованието“ има удоволствието да Ви потвърди датите

Отговори от проведена анкета на 12.10.2022 г. на тема: "Идентификация на неефективни звена, в сферата на образованието“

Отговори от проведена анкета на 12.10.2022 г. на тема: "Идентификация на неефективни звена, в сферата на образованието“
Анкетата е с цел изграждане на карта за идентификация на несъответствия в сферата на образованието и изграждане на прозрачна рамка, отразяваща действителната компетентност на управленските звена, в образователна среда.
Отговорите са приложени без редакция.
Забележка: Попълнили 23 човека, работещи в сферата на образованието.

Управление на качество за образователни институции. Самооценка. Атестация.

Уважаеми Колеги,

            Във връзка с края на четиригодишния стратегически период, Научно – изследователското звено към Фондация „Качество в образованието“ – „Институт по качество в образованието“, има  удоволствието да Ви покани, на поредица от online обучения (дистанционна форма), свързани с работата на образователните институции, по системата и процедурите за управление на качество.

Модулни обучения юни – юли 2020 г.

АТЕСТАЦИЯ ... ВЪПРОСИ, ОТГОВОРИ, МИТОВЕ И РЕАЛНОСТ.

       По нормативна база се прилагат поредица от изисквания. Да, има параметри заложени по стандарт, но по тях … аз не знам дали съм добър учител. Наложително е да се изгради система, която да отразява обективната работа с децата. Система, която да покаже кой реално има капацитета да работи с деца и кой няма, кой има капацитета да бъде директор и кой не. Децата, които учим, ще покажат резултати чак след 10 години. Говорим за онези истински, устойчиви резултати. Не за моментна оценка. Кой учител е добър и кой не? Това не може да бъде приложено в стандарт.

Страници