fbpx "ВНЕДРЯВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО, ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ“ - Пловдив - 29.11.2022 г - 01.12.2022 г. | Образователни инструменти.

"ВНЕДРЯВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО, ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ“ - Пловдив - 29.11.2022 г - 01.12.2022 г.

ПОКАНА
 
Уважаеми Колеги,
Поради независещи от нас обстоятелства, се наложи да изместим мястото и датата на форума за обмяна на добри практики, с включено практическо обучение, с тема:
"Внедряване и поддържане на политика по управление на качеството, за образователни институции“ за края на м. ноември, в гр. Пловдив.
„Институт по качество в образованието“ има удоволствието да Ви потвърди датите
от 29 ноември 2022 г. до 01 декември 2022 г.
 
Място на провеждане:
НАРОДНА БИБЛИОТЕКА „ИВАН ВАЗОВ“, ГР. ПЛОВДИВ
/Входът за залата, е страничен на централния вход/
 
Панелите на форума са разпределени, както следва:

 • „Политика по управление на качеството. Изисквания. Прилагане. Управление.“;
 • „Обмяна на добри практики, свързани с прилагането на политиката по качество по специфика на среда, за образователни институции“;
 • „Концепция за устойчиво развитие“;
 • „Координационна и субординационна рамка. Ефективност, организация, проследяване, пригодност и адекватност на организационната структура, в съответствие с политиката по управление на качеството“;
 • „Мониторинг. Самооценка. Области и критерии за инспектиране и атестация. Изисквания по контролни точки“
 • „Обмяна на добри практики, свързани с провеждането на инспектиране и атестация“;
 • „Контролна дейност на директор, в съответствие с изискванията на системата за управление на качеството и прилагане на политиката по качество“;
 • „Стандарти за Управление на знанието и Управление на промяната. Изисквания. Обхват. Последователност по управление за образователни институции“

Защо го правим?
Голяма част от директорите изпитват затруднение при управление на процесите, свързани с внедряване на политиката по качество и имат нужда от методическа подкрепа по прилагане на същите тези политики. Наличието на документи, не е достатъчно условие, за да се постигне качество на образованието.
Този вид срещи, с включени практически обучения и модули за обмяна на добри практики, се наложиха през годините, като изключително успешни. За нас, високото качество на образователната услуга е кауза.
 Основна цел на обученията е да се подпомогне работата на образователните институции по отношение изграждане и поддържане на реално приложима политика по качество, по оптимално заложена организационна структура, със съответната подготовка за оценка на състояние на системата.
В рамките на форума се редуват теоретични панели, практически модули и форуми за споделяне на добри практики, ориентирани към обезпечаване на политиката по качество, в образователните институции. В рамките на 4 дни се дават насоки, предоставят се матрични документални рамки, разработват се документи по специфика на среда и се провеждат консултации по специфика на функциониране. Всеки има възможност да сподели опит, да зададе въпроси, да получи нужната му информация и насоки по отношение на предстоящите инспектиране и атестация. Не се търси количество на присъствие на обучението, а качествен процес, който да е полезен за колегията. По тази причина местата са ограничени.
 
*ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ Заявка можете да подадете от ТУК
* Програмата можете да изтеглите от ТУК
 
ЛЕКТОР: инж. Калина Христова
           След преминаване на панелите, участниците ще получат сертификати. За тази покана са предвидени общо 2 сертификата, на теми:

 • "Внедряване и поддържане на политика по управление на качеството, за образователни институции“ (16 академични часа);
 • „Управление на знанието и Управление на промяната в образователната институция. Изисквания. Обхват. Последователност по управление.“ (8 академични часа)

СПЕЦИФИКА:

 • Организаторът си запазва правото на промяна на часовете за провеждане на обученията.
 • Разходите по пребиваване в гр. Пловдив –  пътни, дневни, нощувка, са за сметка на участниците.
 • Участниците резервират самостоятелно нощувките си, в избрани от тях места за настаняване.
 • Във форума могат да  участват Началници и експерти на РУО, директори на образователни институции и членове на Комисии по качество.

АКО ИМАТЕ ВЪПРОСИ, можете да се обадите в „Институт по качество в образованието“ – инж. Калина Христова, телефон: 0899885167
 
СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКИТЕ:
Заявки за участие се приемат  до  18.11.2022г.
                  */ Колегите, които заявиха желание за участие, не се налага да попълват заявката отново. 
ЦЕНА ЗА УЧАСТИЕ:
Цената за учители и директори е 96 лв. с ДДС, за целия период на обучение.
За Началници на РУО и експерти на РУО, обучението е безплатно.
 
УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: Попълнена заявка ТУК;
 
 Програма
  
29.11.2022г. Първи панел. 
14:00 - 15:30 часа Дискусионна среща с представяне на модели за работа и лектория, с въвеждащ модул от панел „Политика по управление на качеството. Изисквания. Прилагане. Качество на управление. Качество на процесите. Качество на резултатите.“
15:45 - 17:00 часа „Обмяна на добри практики, свързани с прилагането на политиката по качество, за образователни институции“. Практически модул с представяне на политиката по качество, по рамки за работа, определени на база специфика на среда и специфика на функциониране. Организация на процесите по специфика на среда. Техники за оценка и анализ на среда. Необходимости от управление на качеството в динамика.
 
30.11.2022г. Втори панел.
10:00 – 11:30 часа Дискусионна среща и обмяна на добри практики, с представяне на модели за работа / лектория на тема: „Координационна и субординационна рамка. Ефективност, организация, проследяване, пригодност и адекватност на организационната структура. Изисквания.“; 
11:45 – 13:15 часа Обмяна на добри практики и практически модул по изграждане на устойчиви образователни политики. Стандарт и управление на Концепция за устойчиво развитие. Методи за постигане на устойчива резултатност, ефективност, организация, проследяване, пригодност и адекватност на организационната структура за достигане на устойчива резултатност. Изграждане на Концепция за устойчиво развитие.
 
30.11.2022г. Трети панел.
14:00 – 15:00 „Обмяна на добри практики, свързани с изграждане на „Контролна дейност на директор, в съответствие с изискванията за системата за управление на качеството и прилагане на политиката по качество.“;
15:15 – 16:00 Лектория, с практически сегмент „Мониторинг. Самооценка. Области и критерии за инспектиране и атестация. Специфика на подготовката за инспектиране и атестация. Изисквания по контролни точки.“;
16:10 – 17:00 Дискусионна среща с практически сегмент по изграждане на Годишен доклад за самооценка на образователната институция и подготовка за инспектиране и атестация.
След приключване на официалната програма, се провеждат персонални консултации по изграждане на документация, с предварителна заявка.
 
01.12.2022г. Четвърти панел  
10:00 – 11:30  Представяне на стандартите за Управление на знанието и Управление на промяната. Изисквания. Обхват. Последователност по управление.“
11:45 – 12:00 Обмяна на добри практики свързани с методите за пречупване на негативни нагласи. Контрол над рискова критична маса и непредвидени промени;
12:30 – 14:00 Практически сегмент: Видове управленски модели за контрол на системата по качество в динамика. Насърчаване на резултатността, чрез политиката по качество. Оптимизация на процеси.
14:00 Закриване на форума.
 
ОРГАНИЗАТОР:  „Институт по качество в образованието“, към Фондация „Качество в образованието“ и Фондация "Европейски център за иновации, образование, наука и култура", регистрирани, като естествено продължение на идеята за подобряване качеството на образователния процес и инициативите:

 • „Подобряване условията на труд в образователна среда.“
 • „Повишаване на качество на образователната услуга и гарантиране на бъдещето за нашите деца.“.

С голяма емоция и нетърпение, очакваме срещата с Вас. Тези, които ще идват за първи път на наши обучения, ги информираме, че това не е типичната лектория, която масово се прилага.
На срещите се разглеждат основно практически казуси, разработват се документи, адаптира се документация, според персоналните изисквания на всеки един. До момента, на тези срещи са присъствали директори, които реално искат да осигуряват високо ниво на качество на образователната услуга, в институциите си.  Изпитваме лична удовлетвореност, че групата, която реално прилагаше системата (не само на документи) се увеличава. Усещаме в колегите увереност, желание да се работи, а към нас и нашата работа, безрезервна подкрепа.  
 
ОЧАКВАМЕ ВИ!
 
 инж. Калина Христова
Председател на УС - Фондация "Качество в образованието"
ИД "Институт по качество в образованието"
e-mail: hristova@eduset.net
Тел.: 0899885167
Заявка можете да подадете от ТУК

/*Информация по отношение изграждане, поддържане на системата и политиката за управление на качеството, за образователни институции, можете да получите във Facebook групата: "Системи за управление на качество в образованието. Работна група."

 
 

Други публикации от този автор