fbpx Сърфираме на воля - важно е да знаем как | Образователни инструменти.

Сърфираме на воля - важно е да знаем как

Живеем в общество, в което информационните технологии се използват във всички сфери на човешкия живот. Никой не може да си представи оттук нататък живота си без интернет, без социални мрежи, без време, прекарано онлайн. Живеем в изключително комуникативна ера, а ставаме все по-асоциални. Особено подрастващите. Те никога няма да знаят какво е ежедневието без интернет. Защото Мрежата направи революция в начина ни на живот. Благодарение на настолните компютри, лаптопите, таблетите и смартфоните разполагаме с широк избор от неизчерпаеми ресурси на върха на пръстите ни в реално време, независимо къде сме. Тези устройства ни забавляват, информират, сближават ни, направляват ни, тренират ни, предугаждат нуждите ни и ни предлагат изгодни оферти. Те дешифрират околната среда за нас и ни предоставят средства, за да сме подготвени и по-ефективни. Това е положителното. Проблемът е, че голяма част от младите хора нямат представа какво правят в дигиталното пространство. Но са там 24 часа в денонощието. Те не са наясно с предизвикателствата, които се крият зад „един клик“. Подрастващите не знаят как да бъдат в безопасност в Мрежата, как да реагират на евентуални заплахи, как да проверяват достоверността на информацията…
По-голяма част от учениците в Професионална гимназия по мениджмънт и хранителни технологии – Плевен, са от ромски произход. Деца с нисък социален статус, с ниска обща култура – включително и дигитална. Уменията им за работа с компютър или смартфон се свеждат до входящи кликове в социалните мрежи, постване или споделяне на снимки. С оглед подобряване на дигиталната им култура в рамките на Дните на медийна грамотност бе организиран открит урок на тема „Как да използваме безопасно интернет“. Бе организиран един по-нестандартен Час на класа, в който бяха ангажирани всички ученици от 8 до 12 клас. Целта на урока бе учениците да изведат някои основни принципи, свързани с различните дигитални компетентности. И най-вече вниманието им да бъде ангажирано с близка до тях тема, която да предизвика дискусия.
И такава се получи още в самото начало след въпроса: „Какво означава „дигитални умения“? Децата бяха стимулирани да помислят върху уменията – какво представляват, за какво ни служат и т. н. Опитаха се да свържат уменията в реалността с тези в дигиталния свят, като мислиха върху това какво би им помогнало, когато използват интернет.
Основното упражнение започна с презентация. При воденето й, при отварянето на първата страница на всяка област, се даваше възможност на децата да допълват, ако имат някакви идеи. Така бяха засегнати важни теми като: Как да проверяваме информацията в интернет? Какви са основните принципи за комуникация онлайн? Какво съдържание създаваме? Какво е добре да направим, ако възникне проблем? Какво е добре да се знае за онлайн безопасността? Затварящото упражнение изискваше всеки да начертае термометър и да отбележи на него степента, до която му е харесал урокът.
За да се постигне устойчивост, до края на учебната година ще бъде проведен още един подобен Час на класа. В него всички ученици ще работят заедно, ще бъдат автори и ще изведат сами „Правила за дигитални умения“, които ще бъдат поставени на видно място в училището.