fbpx Управление на качеството | Образователни инструменти.

Управление на качеството

ЗПУО - изменение и допълнение /03.02.2023 г./ Чл. 263, ал.4, т.1 Качество на образованието.

На 03 февруари 2023 година излезе изменение на ЗПУО.
По молба на колеги, тази статия ще обхване стъпките, в изпълнение на изменението на Чл. 263, ал.4, т.1, изискваща „качество на образованието и мерки за неговото повишаване“.

Управление на качество за образователни институции. Самооценка. Атестация.

Уважаеми Колеги,

            Във връзка с края на четиригодишния стратегически период, Научно – изследователското звено към Фондация „Качество в образованието“ – „Институт по качество в образованието“, има  удоволствието да Ви покани, на поредица от online обучения (дистанционна форма), свързани с работата на образователните институции, по системата и процедурите за управление на качество.

Модулни обучения юни – юли 2020 г.

Купи RSS - Управление на качеството