fbpx Покана за годишна работна среща / обучение. Подготовка за атестация. | Образователни инструменти.

Покана за годишна работна среща / обучение. Подготовка за атестация.

     

     ПОКАНА

     Уважаеми Колеги,

     Научно – изследователското звено към Фондация „Качество в образованието“ и Фондация "Европейски център за иновации, образование, наука и култура" - Институт по качество в образованието, в партньорство с ДГ “Пролет“ – гр. Сандански, Ви кани да участвате в работна среща, с включени два обучителни панела (Дата 15.11 – 16.11., първи обучителен панел и 17.11 – 18.11., втори обучителен панел), които ще се проведат като продължение на Националната практическо – научна конференция „УПРАВЛЕНИЕ НА РИСК В ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА“, гр. Сандански, хотел „Св. Никола“.

     Защо го правим?
     Голяма част от Колегите изпитват затруднение при организиране и подготовка на документите на образователната институция, за предстоящата атестация. Както знаете, те са в динамичен вид и е необходимо да бъдат актуализирани всяка година. По тази причина периодично, организираме работна среща / обучение. За тази година обучението е планирано 15.11 – 18.11.2018 г. в гр. Сандански, хотел „Св. Никола“, а догодина планираме да е през месец март. В рамките на 4 дена даваме насоки по дадената проблематика и тема, работим персонално с всички колеги, които имат нужда от консултация и желаят на практика, да приложат системата по качество. Не се търси количество на присъствие, а качествен процес.  Изработваме елементи от системата. За тази среща сме предвидили акцента да е върху раздел "„Риск, кризи, промени, сигурност и безопасност. Работа със заинтересовани звена, свързани с рискови групи“. Ще приложим атестационните форми така, че да гарантираме образователната институция с изрядни документи, по специфика, в съответствие с изискванията по нормативна база.
 
     
     Основна цел на обученията
тази година е да се подпомогне работата на образователните институции в детайли, по отношение оценка на качеството и предстоящия атестационен период, да се дадат насоки  за работата на педагозите в раздел „Риск, кризи, промени, сигурност и безопасност. Работа със заинтересовани звена, свързани с рискови групи“, да се споделят различни техники за работа с рискови звена, модели при работа в динамична среда, контрол над рискова критична маса, идентификация на рискови звена и др. В теоретичната част се дават насоки по предвидената програма, а в практическата се изготвят динамичните документи, които са необходими всяка година.
      
     Миналата година работихме по въвеждането на системата по качество, видовете бланки и организирахме динамиката в процесите. Лятото направих корекция в системата, свързана с раздел разглеждащ управлението на риск, достатъчността на доказателствения материал и устойчивостта. Заради промяна в изискванията, тази година ще Ви представя промените по Раздел „Сигурност“ (Регламент 679/2016), измененията по управление на риск (ISO 31000 и ISO 31010), измененията по изискванията за устойчивост (Въвеждането на ISO 9004:2018), Наредба 12 - раздела за самооценка, ще предложа вариант за оптимизация на документацията (как да намалим документацията, за да имаме време за децата), избор на нови контролни точки (отново с цел оптимизация), ще изготвим Констативните протоколи по контролни точки, чек листите и ще оформим докладите така, че да сте изрядни за атестацията. В детайли ще разгледаме документацията за  работа с рискови звена, модели при работа в динамична среда, контрол над рискова критична маса, идентификация на рискови звена, работа със заинтересовани звена, свързани с рискови групи и др. Тези, които са идвали на наши обучения знаят, че това не са срещи с цел почивка, а работим усърдно (повече от 16 часа за кредит точка).
      
     Основните дни за работа по специфика и за изготвяне на документи са 16.11, 17.11 - от сутринта до вечерта. На 15.11  и 18.11, ще проведем въвеждащо обучение, с приложен практически модул за „начинаещите“. Идеята е да се разясни логическата рамка. Подробна програма има описана по – долу в поканата.
     След обучението, на всеки участник, ще се присъдят два квалификационни кредита по разглежданите в обучението теми - раздел „Риск, кризи, промени, сигурност и безопасност“.

     Очертава се изключително вдъхновяваща среща. С нетърпение очаквам да видя колегите, с които миналата учебна година имах честта да се запозная и работя в Сандански и Хисаря. Бяха незабравими дни.
     
     Изпитвам лична удовлетвореност, че групата, която реално прилага системата се увеличава. Отношението на голяма част от колегите, с които работим, е категорично отговорно. От опит мога да кажа, че внедри ли се системата по качество, се постигат значителни резултати, работата в образователните институции се подобрява и колегията има достатъчно време да работи по същинската дейност, а не само по документацията. Вече усещам в колегите увереност, желание да се работи, а лично към мен и моята работа, безрезервна подкрепа. Благодаря!

     Поздрави,
     инж. Калина Христова

ПРОГРАМА

ОБУЧИТЕЛЕН ПАНЕЛ (15.11- 18.11.2018 г.)

Програмата и разпределението на обучителните панели, са както следва:

15.11.2018г. Първи обучителен панел. Част 1 - безплатен модул.
09:30 - 12:30 часа Практическа дискусионна среща с представяне на модели за работа. Въвеждащ модул от панел „Управление на риск и динамична среда, в съответствие със системата по качество. Управление на криза. Управление на промяна“, разглеждащ „Идентификация на рискови групи. Техники за идентификация на рискови звена и уязвими групи. Идентификация на звена провокиращи насилие, реакция. Управление на емоционалните състояния“;

15.11.2018г. Първи обучителен панел. Част 2 – (Цена на 2 и 3 – та част - 47.50 лв./човек с ДДС). При присъствие на Част 1, 2 и 3 се присъжда квалификационен кредит по програма одобрена със заповед № РД 09-171 / 02.02.2018 на Министъра на образованието и науката, по тема „Управление на риск и динамична среда, в съответствие със системата по качество. Управление на криза. Управление на промяна“
Начало                13:00 – 14:30 Управление на динамична среда. Градация на риска. Документи;
Част 2                 14:45 – 16:15 Контрол над рискова критична маса. Документи в съответствие с изискванията на системата по качество, информационни бази, етапи на работа. Избор на скала за оценка на риска, индикативни рамки. Законова рамка.

16.11.2018г. Първи обучителен панел. Част 3
Начало               09:30 – 12:30 Развиване на разузнавателни компетенции в учителите.
Част 3                 Техники за овладяване и интегриране на рискови групи. Документи. Атестационни форми.;
13:00 – 14:30 Оценка на риска. Противодействие, превенция. Документи. Атестационни форми.;
14:45 – 16:15 Техники за пречупване на нагласи. Документи. Атестационни форми.;
16:30 – 18:00 Управление на кризи и промени. Звена подпомагащи работата с рискови групи. Документи. Атестационни форми.
 
17.11.2018г. Втори обучителен панел - Част 1 ( Цена 1 и 2 част - 47.50 лв./човек с ДДС), с присъждане на квалификационен кредит по програма одобрена със заповед № РД 09-171 / 02.02.2018 на Министъра на образованието и науката, по тема: „Ефективна образователна среда. Динамика на образователния процес. Обща подкрепа. Изграждане на модели за позитивно възпитание“.
 Начало               09:30 – 12:30 Етапи за изграждане на ефективна образователна среда. Документи. Атестационни форми.;
Част 1                 13:00 – 14:30 Методи за пречупване на негативни нагласи. Контрол над рискова критична маса. Документи. Атестационни форми.;
14:45 – 16:15 Видове емоционални провокатори. Управление на среда. Видове управленски модели за контрол на динамиката. Документи. Атестационни форми.;
16:30 – 18:00 Насърчаване усвояването на знания и ключови умения от децата/учениците. Техники за оценка и анализ на среда, необходимости. Документи. Атестационни форми.;
 
18.11.2018г Втори обучителен панел – Част 2
 Начало               09:30 – 12:30 Подбор на ефективни техники за обезпечаване на положителни
Част 2                 нагласи. Методи за въздействие. Процеси за осъществяване на обща подкрепа. 
13:30 – 14:30 Техники за мотивация, справяне с "проблемни" звена,  отпадане от училищна среда;
14:45 – 16:15 Инструменти за оценка. Техники за създаване на устойчива позитивна среда. Документи. Атестационни форми.
 
*Заявка за участие се подават по електронен път на hristova@eduset.net.
*Заявка можете да откриете в персоналните си покани или на сайта „Образователни инструменти“ www.eduset.net ,  в раздел “Заявки”.
ЦЕНА ЗА УЧАСТИЕ:

  • Цена за участие в обученията от 15.11 до 18.11.2018г, -  95лв. /на човек, с присъждане на двата квалификационни кредита издадени и проведени от Фондация „Качество в образованието“/.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

  • Попълнена и изпратена в електронен вид заявка на hristova@eduset.net . Не се разглеждат заявки попълвани с мастило.

СПЕЦИФИКА:

  • Дните, в които основно ще се работи по документите свързани със системата по качество, по раздели, са 16.11 и 17.11. 2018 г.
  • Книжно издание (Сборник от конференцията) ще се получава при вписване в заявката за обученията и съответно колко броя от изданието желае да закупите. Цена на сборника – 20 лв.
  • Организаторът си запазва правото, освен присъдените квалификационни кредити да раздаде грамоти, сертификати и награди. 
  • Организаторът си запазва правото на промяна на часовете за провеждане на обученията.
  • Разходите по пребиваване в гр. Сандански –  пътни, дневни, нощувка са за сметка на участниците.
  • Участниците резервират самостоятелно нощувките си, в избрани от тях места за настаняване.

Ако имате въпроси, можете да се обадите в Институт по качество в образованието – инж. Калина Христова, телефон 0899885167
 
СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКИТЕ:
Заявки за участие се приемат  до  08.11.2018 г.
 
КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА: 
Учители; Психолози; Екипи към образователни институции, Членове на комисии към образователните институции; Училища; Детски градини и всички представители на институции.
 
ДРУГИ: Организаторът е воден изцяло от добри намерения. Това е инициатива от педагози за педагози. Размяната на награди и/или продажбата им за пари е недопустима.
 
ОРГАНИЗАТОР:  Институт по качество в образованието, ДГ “Пролет“ – гр. Сандански и Фондация „Качество в образованието“, регистрирана като естествено продължение на идеята за подобряване качеството на образователния процес и инициативите:

  • „Подобряване условията на труд в образователна среда“
  • „Подпомагане на жени и деца подложени на тормоз, живеещи в насилие“.

ОЧАКВАМЕ ВИ!
Заявка можете да изтеглите от ТУК