fbpx Инструменти | Образователни инструменти.

Инструменти

Портфолио на педагогически специалист. Актуализация по Наредба 15 / 2019г.

Портфолио на педагогически специалист
КАРТА ЗА ОЦЕНКА УЧИТЕЛ/ВЪЗПИТАТЕЛ. СЪГЛАСУВАТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ. ДОКАЗАТЕЛСТВЕН МАТЕРИАЛ. ПОРТФОЛИО

 
Основни моменти при структуриране на документацията
 
Професионалното портфолио се съставя от педагогическия специалист и включва материали, които доказват: 
1. Динамиката на професионалните изяви на педагогическия специалист, както и на децата/учениците, с които работи.
2. Постигнатите резултати с децата и учениците от образователния процес.

Мерки по качество 2018 г.

Наближава срока за публикуване на Мерки по качеството. 

Приложено са примерни мерки, като съм задала параметри, на база опит от одити, които проведох в образователни институции, с които работихме по внедряване на системата по качество, през последните 2 години. Това са обобщени данни от ДГ, ОУ, и СУ, като нулевия одит от 2016.2017 е по идентично измерени параметри с одита през 2017/2018 ( годината на първата самооценка)

Вътрешни правила за образователни институции, съгласно съгласно Регламент 2016/679

Как е препоръчително да изглеждат Вътрешни правила , съгласно съгласно Регламент 2016/679, относно защита на личните данни, разработен за образователни институции.

Портфолио на дете/ ученик ОБНОВЕНА

Истинската структурата на портфолио на дете/ ученик има за цел да събере данни по отношение на напредък, развитие на умения и най - важното, възможност за идентификация на рискови и уязвими групи.

Правилник за дейността на Комисия по качество ( работна група)

Настоящият правилник регламентира основните права, отговорности и задължения, както и организацията на работата на Институционалната комисия по качеството на ...

Мерки за повишаване на качеството

С тези мерки се цели да се подобрят условията и редът за разработване на ефективна вътрешна образователна система за осигуряване и управление на качеството.

Наръчник по управление на качеството за образователна институция

Наръчника по управление е основния, базисен документ, на който стъпва цялата система. От него вървят първите препратки към ...

Основни препратки в системата по качество за образователни институции

Всички документи, който ще се разглеждат тук са по ISO 9001:2015. Старото ISO 9001:2008 ( това, по което беше правена самооценката в професионалните гимназии до сега), излиза от употреба на ...