Инструменти

Вътрешни правила за образователни институции, съгласно съгласно Регламент 2016/679

снимка на инж. Калина Христова

Как е препоръчително да изглеждат Вътрешни правила , съгласно съгласно Регламент 2016/679, относно защита на личните данни, разработен за образователни институции.

Портфолио на дете/ ученик ОБНОВЕНА

снимка на инж. Калина Христова

Истинската структурата на портфолио на дете/ ученик има за цел да събере данни по отношение на напредък, развитие на умения и най - важното, възможност за идентификация на рискови и уязвими групи.

Правилник за дейността на Комисия по качество ( работна група)

снимка на инж. Калина Христова

Настоящият правилник регламентира основните права, отговорности и задължения, както и организацията на работата на Институционалната комисия по качеството на ...

Мерки за повишаване на качеството

снимка на инж. Калина Христова

С тези мерки се цели да се подобрят условията и редът за разработване на ефективна вътрешна образователна система за осигуряване и управление на качеството.

Наръчник по управление на качеството за образователна институция

снимка на инж. Калина Христова

Наръчника по управление е основния, базисен документ, на който стъпва цялата система. От него вървят първите препратки към ...

Основни препратки в системата по качество за образователни институции

снимка на инж. Калина Христова

Всички документи, който ще се разглеждат тук са по ISO 9001:2015. Старото ISO 9001:2008 ( това, по което беше правена самооценката в професионалните гимназии до сега), излиза от употреба на ...