fbpx Условия на конкурса | Образователни инструменти.

Условия на конкурса

ОРГАНИЗАТОР: Конкурсът с награди "ЗАЩОТО БЪДЕЩЕТО ЗАПОЧВА ОТ ДНЕС" за 2018г., се организира от Институт по качество в образованието, към Фондация „Качество в образованието“ и Фондация "Европейски център за иновации, образование, наука и култура" и се управлява от Фондация "Качество в образованието". Инициативата е регистрирана като естествено продължение на идеята за подобряване качеството на образователния процес, в частност дейностите свързани с  „Подобряване условията на труд в образователна среда“ и „Подпомагане на деца в риск“, които имат за цел да подпомогнат и улеснят педагозите при работата им с жени и/или деца подложени на тормоз, живеещи в насилие.

ЦЕЛ: Целта е учители на територията на цялата страна да могат да споделят опит, да подпомогнат работата на колеги работещи с деца в риск, да станат част от промяната на обществото, на бъдещето, да бъдат информирани за ползите от правилното управление на инструментите, ресурсите използвани за баланс и ефективност в класната стая, в едно с важността да пазим децата и радостта от това да правим добро. Отделно бихме се радвали тези инструменти, да бъдат в подкрепа на по - младите колеги, изпитващи затруднения при работа с уязвими групи и деца в риск. Вярваме, че всеки инструмент ще подпомогне развитието на децата.

КЪДЕ СЕ ПРОВЕЖДА: В интернет на страницата www.eduset.net, в раздел „Конкурс", като се допуска популяризиране в социалните мрежи и всички други подходящи канали.

ПРЕДМЕТ НА КОНКУРСЪТ?
Необходими компетентности, които трябва да владее педагогът за работа с деца и ученици, нуждаещи се от обща подкрепа;
Основни техники за мотивация на деца и ученици;
Изграждане на положителна образователна среда;
Изграждане на култура на взаимоотношения в образователна среда.
Техники за работа с „трудни“ деца и асоциални групи.
Приложими модели за работа при деца преживели насилие.
Приложими модели  и подходи за работа с родители, за постигане на положително въздействие върху уязвими групи и рискови звена.

ПРЕПОРЪЧВАМЕ да опишете подробно избрания от Вас приложим инструмент като спазите следните стъпки:

1. Какъв е проблемът?
2. Какво сте предприели като действие?
/подробно описание на инструмента/
3. Как са реагирали децата?
4. Какво сте постигнали като резултат?
5. Устойчивост
(последваща работа за изграждане на трайно въздействие върху детето или групата).

Можете да добавите и други инструменти, като участвате с повече от едно предложение.

НАГРАДЕН ФОНД
I – во място – награден фонд 1000 лева
II – ро място – награден фонд 500 лева
III – то място – награден фонд 100 лева
*Можете да участвате с повече от един инструмент, но можете да спечелите само една награда.
**Организаторът си запазва правото да раздаде и допълнителни награди. 
*** За публикуване на повече от 3 приложими инструмента, се издава сертификат за компетентност и право на участника да се включва безплатно в едно обучение (с присъдена кредит точка) , провеждано от Институт по качество в образованието, в рамките на 2018 година. 
**** Образователна институция може да участва от името да Директор, като представи отделни инструменти и/или разработен механизъм за обща подкрепа в съответствие с Наредбата за приобщаващо образование и системата за управление на качеството. Наградата се присъжда на участник, не на институция. 
 
КАК СЕ ОПРЕДЕЛЯТ ПОБЕДИТЕЛИТЕ?
Материалите ще бъдат публикувани в сайта „Образователни инструменти“ (www.eduset.net). Всеки участник получава оценка от комисия. В комисията са включени директори на образователни институции, психолози и представители на НПО сектора. Победителите ще бъдат обявени до 20 април 2018г.
 
КАК ДА ИЗПРАТИТЕ СВОЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ?
За да участвате в конкурса можете:

  1. Да попълните онлайн формата в сайта „Образователни инструменти“ Раздел „Конкурс“– www.eduset.net, с описание на инструмента, като данните за обратна връзка - име, адрес и телефон да бъдат попълнени коректно;
  2. Или да изпратите материалите на флашка до адрес: Габрово 5300, ул. Градище 34 – Институт по качество в образованието – инж. Калина Христова, с телефон на получател: 0899885167

 
СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА КОНКУРСНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Конкурсът стартира на 01.01.2018 в 20:00 часа и ще продължи до 31.03.2018г. 23:59ч.
 
КАК ЩЕ ПРИКЛЮЧИ КОНКУРСЪТ?
Победителите ще бъдат обявени до 20 април 2018г. и наградени на предстояща Конференция „Управление на риск в образователна среда“, на която педагози от цялата страна ще могат да представят своите доклади. Подробности за конференцията ще бъдат публикувани на сайта „Образователни инструменти“ ( www.eduset.net).
 
КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА: 
Учители; Психолози; Екипи към образователни институции, работещи с деца в риск по механизма за обща подкрепа; Училища; Детски градини; Центрове за обща подкрепа; НПО и всички представители на институции, работещи с деца в риск и уязвими групи.

С КАКВО И КАК МОЖЕТЕ ДА УЧАСТВАТЕ?
Можете да опишете: Трудна ситуация, на която сте намерили решение, инструмент или техника за работа, резултата (промяната), които сте постигнали и реакцията на заинтересовани звена по заложените направления в конкурса, разработен механизъм за обща подкрепа в съответствие с Наредбата за приобщаващо образование и системата за управление на качеството (ако участник представлява институция). 
Направленията са: Предложение за инструмент за изграждане на компетентности в педагозите, необходими им при работа с деца и ученици, нуждаещи се от обща подкрепа; Инструменти за изграждане на мотивационни канали и повишаване желанието за учение на деца и ученици; Техники и модели на работа при изграждане на положителна образователна среда; Техники за изграждане на култура на взаимоотношения в образователна среда; Техники за работа с „трудни“ деца и асоциални групи; Приложими модели за работа при деца преживели насилие; Приложими модели  и подходи за работа с родители, за постигане на положително въздействие върху уязвими групи и рискови звена; 
Описанието на инструмента е необходимо да включва:

  1. Кратко описание със заложени (включени) увод, метод или техника за работа, постигнати резултати , скали за оценка на резултатите, критерии за устойчивост ( до 2000 думи);
  2. Приложена снимка или картинка към описанието, която да бъде публикувана на сайта на Институтът ( тя ще бъде лицето на Вашата публикация);
  3. Име, координати и длъжност на участника ( на сайта ще се публикува само име и училището, в което работите).

Можете да участвате с повече от един инструмент, но можете да спечелите само една награда. Организаторът си запазва правото да раздаде и допълнителни награди. 

ОБЯВЯВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ: Победителите ще бъдат обявени и наградени на предстояща Конференция „Управление на риск в образователна среда“, на която педагози от цялата страна ще могат да представят своите доклади. Подробности за конференцията ще бъдат публикувани на сайта „Образователни инструменти“ ( www.eduset.net) и в страницата ни в социалните мрежи Институтът.

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НАГРАДИТЕ: Предоставянето на наградите ще се извърши възможно най-бързо. В случай, че участник/ръководството на училището/градина/ясла/институция откаже да получи наградата, парите ще бъдат разходвани по направление „Защита на жени и деца в риск“ Ако отказалия се желае, можем да предоставим награда на следващ в класирането участник.

ДРУГИ: Организаторът е воден изцяло от добри намерения. Това е една чиста инициатива от хората и за хората. В случай, че бъдат направени опити за нарушаване на правилата, измами, непристойно поведение, добавяне на нецензурно съдържание, обиди, дискриминация и др. - участниците ще бъдат отстранени. Организаторът не носи отговорност за авторски права и други на публикуваните материали. Размяната на награди и/или продажбата им за пари е недопустима. Публикуваните в сайта материали, ще бъдат издадени в сборник "Наръчник с инструменти за обща подкрепа", подпомагащ работата на педагозите с рискови и уязвими групи. Наръчникът ще бъде предоставен безплатно на всички участници в конференцията.
Подробности за Конференция „Управление на риск в образователна среда“ ще бъдат публикувани до 20 Февруари 2018г. на сайта „Образователни инструменти“ ( www.eduset.net).

ВАЛИДНОСТ НА ПРАВИЛАТА: Правилата влизат в сила от момента на публикуването им. Правилата могат да се редактират, изменят и допълват по всяко време от организатора, като за целта е достатъчно да бъдат променени в настоящата интернет страница www.eduset.net, а промените стават валидни от момента на публикуването им.

УЧАСТВАЙ В КОНКУРСА ТУК