fbpx Заявете система | Образователни инструменти.

Заявете система

Системата за управление по качество (СУК) не може да се разглежда като поредица от документи, които се пишат сега и в последствие, спират да се управляват. Това е гъвкав набор от наръчници, процедури и оперативни документи, описващи взаимодействието в и извън институцията. По зададените стратегически параметри, динамиката на средата, управлението на рисковите фактори и приложените инструменти за оценка на качеството в образователния процес, изготвяме поредица от документални препратки, които се поддържат от целия педагогически колектив. Именно затова е препоръчително, всеки един педагог да бъде запознат с изискванията по системата, да има придобити умения по изискванията и да може да коригира процеса при необходимост. 

Ако изпитате затруднения при изграждането на стратегическа документация или системата по качество, ние може да разработим такава , персонално за Вашата образователна институция, в зависимост от среда и специфики.

Заявки по отношение на Системи за управление на качеството, самооценка на образователна институция, изготвяне на стретегически документи и анализи към тях, се разглеждат от:

инж. Калина Христова
e-mail: hristova@eduset.net 
tel.: 0899885167